Iesniegumi par pārrobežu sūtījumiem

Ja nepieciešams, jūs varat mainīt reģistrēta sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus, pasta nodaļā iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos papildus dokumentus. 

Jūsu ērtībām piedāvājam apmaksu par iesnieguma noformēšanu veikt ar bezskaidras naudas norēķinu. Papildus informāciju, nosacījumus un Latvijas Pasta rekvizītus atradīsiet SPIEŽOT ŠEIT

Pārrobežu pasta sūtījums ir pasta sūtījums, kuru saņem no citas valsts vai nosūta adresātam uz citu valsti.

Reģistrēts pasta sūtījums ir pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu.

 

Sūtījuma adreses maiņa

Adresāta adreses maiņa vai precizēšana vienam reģistrētam nosūtāmajam pārrobežu pasta sūtījumam.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Pakalpojums nosūtāmajiem pārrobežu sūtījumiem tiek nodrošināts, tikai ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Šo pakalpojumu var pieteikt sūtītājs, ja, piemēram, konstatē, ka uz sūtījuma kļūdaini norādījis visu vai daļu adreses (piemēram, kļūdains dzīvokļa vai mājas numurs, nepareizi norādīta valsts u.tml.).

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adreses maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (adreses maiņa)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda jauno adresi, uz kuru sūtījums jānosūta
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījuma adresāta maiņa

Viena konkrēta reģistrēta pārrobežu pasta sūtījuma adresāta maiņa.

Pakalpojums tiek nodrošināts, ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adresāta maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.

Iesniegumā par adresāta maiņu obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (adresāta maiņa)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda jaunā adresāta vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adresāta maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit:

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Nosūtītā reģistrētā pārrobežu sūtījuma meklēšanu sūtītājs var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pasta sūtījuma nodošanas dienas*.

Pirms uzsākt sūtījuma meklēšanu aicinām jūs noskaidrot sūtījuma statusu vai zvanīt uz Latvijas Pasta Klientu servisa informatīvo tālruni 27008001, 67008001.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma meklēšanu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (piemēram, nozaudēts, satura bojājums, iztrūkums)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda papildus informāciju, ja tāda ir (piemēram, konta numuru, kurā ieskaitīt naudas summu sūtījuma nozaudēšanas gadījumā)
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtītāja vēlamā rīcība, kā rīkoties atrašanas gadījumā (piemēram: izsniegt adresātam vai nosūtīt atpakaļ sūtītājam), ja nepieciešams
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums
   
Iesnieguma veids EUR
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

*Ņemot vērā, ka pasta sūtījumu glabāšanas laiks izsniegšanas pasta nodaļā ir noteikts viens mēnesis, iesniegt iesniegumu ātrāk kā viena mēneša laikā no sūtījuma nosūtīšanas brīža nav lietderīgi.

Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa

Sūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt iepriekš noteikto pēcmaksu, nepārsniedzot pasta sūtījuma apdrošinājuma summu.

Pakalpojums nosūtītajiem pārrobežu sūtījumiem tiek nodrošināts, ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas sniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma pēcmaksas summas maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (pēcmaksas summas maiņa)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa 
 • Pēcmaksas summa
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā)
 • Ailē Cita informācija norāda jauno pēcmaksas summu (nepārsniedzot apdrošinājuma summu)
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana)

Sūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ paša nosūtīto pasta sūtījumu. Pakalpojumu var nodrošināt, ja sūtījums vēl nav izsniegts adresātam.

Pakalpojums nosūtītajiem pārrobežu sūtījumiem tiek nodrošināts, ja adresāta valsts sniedz šādu pakalpojumu (valstu saraksts, kas nesniedz pakalpojumu, pieejams šeit).

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma atsaukumu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.   

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Iesnieguma noformēšanas iemesls (atsaukt sūtījumu)
 • Sūtītājs un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Adresāts un viņa adrese (skaidri salasāmi, bez saīsinājumiem, adresāta datus norāda izsniegšanas valsts valodā vai arī franču/angļu valodā, kā arī tālruņa numurs un e-pasta adrese)
 • Sūtījuma nosūtīšanas datums un pieņemšanas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (pasta nodaļas) nosaukums
 • Sūtījuma numurs
 • Papildu pakalpojumi (piemēram, Paziņojums par izsniegšanu, „Izsniegt personīgi!” un citi papildu pakalpojumi)
 • Apdrošinājuma summa (ja tika nosūtīts apdrošināts sūtījums)
 • Pēcmaksas summa (ja tika nosūtīts pēcmaksas sūtījums)
 • Sūtījuma vērtība (kas norādīta deklarācijā);
 • ailē Cita informācija norāda papildus informāciju, ja tāda ir
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota čeka/kvīts kopija (ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē")
 • Aizpilda aili Iesniegumam pievienota papildus veidlapas kopija (piemēram, CP 71, CP 72, CN 23, E1, EPG utt.), ievelk krustiņu pie "Jā" vai "Nē"
 • Sūtījuma satura apraksts
 • Sūtījuma iepakojums
 • Čeka/kvīts noraksts, ja nav pievienota čeka/kvīts kopija
 • Iesnieguma iesniegšanas datums

 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) 3.53 + faktiskās izmaksas par katru sūtījumu

Lai paātrinātu iesnieguma apstrādi, iesniedzot iesniegumu, sūtītājs var apmaksāt telefaksa izmantošanas pakalpojumu pasta nodaļā. 

Sūtītājs sedz papildu faktiskās izmaksas, kas saistītas ar pasta sūtījuma transportēšanu. Latvijas Pasts neatmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtītājs ir apmaksājis sūtījumu ar pastmarkām.

Latvijas Pasts atmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtījums vēl atrodams nosūtīšanas pasta nodaļā un nav nosūtīts uz nākamo pasta apstrādes vietu.

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījumu adreses maiņa

Adresāta adreses maiņa vai adreses precizēšana vienam saņemtajam pārrobežu reģistrētam sūtījumam.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt vēršoties pie nosūtītājvalsts pasta operatora.   

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītājs
 • Adresāta vārds, uzvārds un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sākotnēji norādītā adrese, uz kuru sūtījums adresēts
 • Jaunā adrese, uz kuru sūtījums jānosūta

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.
 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

 

 

 

Sūtījuma adresāta datu precizēšana

Viena konkrēta reģistrēta saņemtā pārrobežu pasta sūtījuma adresāta datu (vārda, uzvārda) precizēšana.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Sūtījumi, kuru dati netiek precizēti viena mēneša laikā no sūtījuma saņemšanas dienas pasta nodaļā, tiek nosūtīti atpakaļ sūtītājam.

Ja pārrobežu sūtījuma nosūtītājs ir fiziska persona:

 • Adresātam ir jāsazinās ar sūtītāju
 • Sūtītājs vēršas pie nosūtītājvalsts pasta operatora, precizē pasta sūtījuma adresāta datus saskaņā ar Pasaules Pasta konvencijā noteikto kārtību.
 • Latvijas Pasts, saņemot šādu pieprasījumu no ārvalstu pasta operatora, veic datu precizēšanu

Adresātam šis pakalpojums ir bez maksas. Ja pārrobežu sūtījuma sūtītājs ir fiziska persona, šī ir vienīgā iespēja adresātam saņemt sūtījumu.

Ja pārrobežu sūtījuma nosūtītājs ir juridiska persona:

 • Adresāts sazinās ar sūtītāju, lai sūtītājs attiecīgi vēršas pie nosūtītājvalsts pasta operatora, precizē pasta sūtījuma adresāta datus saskaņā ar Pasaules Pasta konvencijā noteikto kārtību. Savukārt Latvijas Pasts, saņemot šādu pieprasījumu no ārvalstu pasta operatora, veiks datu precizēšanu. Šādā gadījumā adresātam šis pakalpojums ir bez maksas
 • Ja adresāts spēj pierādīt, ka viņš ir attiecīgā sūtījuma saņēmējs, adresāts iesniedz iesniegumu, kam pievienoti preces piederību apliecinoši dokumenti (viens no šādiem dokumentiem - maksājuma dokuments, čeks par nosūtīšanu, izdruka no internetveikala ar detalizētu preces pasūtījuma aprakstu u.tml.). Vienā iesniegumā var norādīt datus par vairākiem sūtījumiem, bet apmaksa jāveic par katru sūtījumu

Iesniegumā par adresāta datu (vārda, uzvārda) precizēšanu ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Adresāta vārds, uzvārds
 • Adresāta personas dati un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Adresāta pilna adrese, kas norādīta uz pasta sūtījuma
 • Iesniegumam pievienoto dokumentu skaits

Adresāta dati tiks precizēti ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, un adresāta pastkastītē tiks ievietots jauns Aicinājums PS22 ar precizētiem datiem.
 

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adresāta datu precizēšana (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit: 

 

 

Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

Adresātam ir tiesības pagarināt saņemtā pārrobežu reģistrēta pasta sūtījuma glabāšanas termiņu pasta nodaļā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītājs
 • Adresāta vārds, uzvārds un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Termiņš, līdz kuram pagarināt sūtījuma glabāšanu

Aizpildīto iesniegumu var iesniegt jebkurā pasta nodaļā. Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana 2,20

*Pakām un sīkpakām papildus tiek iekasēta maksa par sūtījuma glabāšanu pasta nodaļā 0,50 EUR/diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas). Maksa par glabāšanu netiek piemērota pārrobežu sīkpakām, kuru svars nepārsniedz 500 g.

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

 

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt, vēršoties pie nosūtītājvalsts pasta operatora.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru - pakalpojumu var pietekt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

 

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā. 

Pakalpojuma veids Pakalpojuma maksa (EUR) No Latvijas nosūtājamiem sūtījumiem Latvijā saņemtajiem sūtījumiem
Sūtījuma adreses maiņa 2,20  Veidlapa Veidlapa
Sūtījuma adresāta maiņa/datu precizēšana 2,20 Veidlapa Veidlapa
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu 2,20 Veidlapa Veidlapa
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

2,20 + pakām un sīkpakām virs 500g sūtījumu glabāšanas maksa 0.50 EUR diennaktī

- Veidlapa
Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa 2,20  Veidlapa -
Sūtījuma atsaukums (atpakaļsūtīšana) 3.53 + faktiskās izmaksas  Veidlapa -

*Pakalpojumu maksā iekļauts PVN 21%

Klientu serviss