Ierakstīti pasta sūtījumi

Reģistrēti un izsekojami sūtījumi, kurus  adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.
Sūtījumu statusu ir iespējams noskaidrot sadaļā Meklēt sūtījumu.

 

 

Pastkarte

Pastkarte ir adresēts rakstveida sūtījums, ko jūs nosūtāt bez ievietošanas aploksnē.

Pieņemam ierakstītas pastkartes nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

Vēstule

Vēstulē jūs varat nosūtīt dažādus rakstveida paziņojumus, kas ievietoti aploksnē.
 

Pieņemam ierakstītas vēstules 
nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas vēstules – izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

Bandrole

Bandrolē jūs varat nosūtīt dažāda veida iespieddarbus.

Pieņemam ierakstītas bandroles nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Bandroles iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas nosūtīšanai pasta darbinieks var pārbaudīt bandroles saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana piegādes laikā.
 

Sīkpaka

Sīkpakā jūs varat nosūtīt neplīstošus sīkus priekšmetus, izņemot dokumentus, iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

Pieņemam ierakstītas sīkpakas nosūtīšanai  iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu sīkpakas iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt sīkpakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā. Nosūtāmo priekšmetu vērtība nedrīkst pārsniegt 35 EUR.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Ierakstītai pārrobežu sīkpakai pievienojiet aizpildītu veidlapu PS9 (sūtījumam uz ES dalībvalstīm) vai CN23 (sūtījumam ārpus ES dalībvalstīm).
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas sīkpakas adresātiem iekšzemē – izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

M maiss

M maisā  jūs varat nosūtīt iespieddarbus vienam adresātam ārvalstīs. Iespieddarbiem var būt piestiprinātas disketes, diski, kasetes, videokasetes, ražotāju vai izplatītāju preču paraugi un citi priekšmeti vai informatīvi materiāli, kas nav muitojami un nav paredzēti tālākai pārdošanai.
 
Pievienojiet M maisam adreses birku no izturīga audekla, stingra kartona, plastmasas, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Birka nedrīkst būt mazāka par 9x14 cm. Uz birkas norādiet saņēmēja un nosūtītāja adresi, augšējā labajā stūrī uzrakstiet burtu M. Pie birkas piestipriniet cilpiņu.
 
 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Ierakstītam pārrobežu M maisam pievienojiemt aizpildītu veidlapu PS 7 (sūtījumiem uz ES dalībvalstīm) vai CN 23 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm)
 • Nododiet nosūtīšanai atvērtā veidā jebkurā pasta nodaļā

Pasta paka

Pasta pakā jūs varat nosūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

Pieņemam pasta pakas nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu pasta pakas iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt pasta pakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko  pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Ierakstītai pārrobežu pasta pakai pievienojiet aizpildītu veidlapu CP71 (iekšzemes sūtījumiem un sūtījumiem uz ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā), CP72 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā) vai CE1 (sūtījumiem uz EPG valstīm)
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas pasta pakas adresātiem iekšzemē un uz ārvalstīm – izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

Paziņojums par izsniegšanu

Izvēloties šo papildpakalpojumu, jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis jusu pasta sūtījumu.
 

 • Aizpildiet veidlapu CN 07, kas pieejama pasta nodaļās. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā manspasts.lv
 • Apmaksājiet, uzlīmējot pastmarkas uz pastkartēm, vēstulēm un bandrolēm. Pārējiem reģistrētajiem sūtījumiem maksa par papildpakalpojumu iekļauta kopējā summā

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildpakalpojuma veids EUR
Paziņojums par izsniegšanu 2,20

e-aicinājums

Nosūtot iekšzemes pasta sūtījumu, jūs tam varat noformēt e-aicinājumu. E-aicinājums ir bezmaksas papildpakalpojums, kas nodrošina, ka sūtījuma adresātam tiek nosūtīta mobilā īsziņa (SMS) brīdī, kad sūtījums ir pieejams saņemšanai. Lai saņemtu sūtījumu, adresātam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī īsziņa vai sūtījumu numurs.

Pakalpojums pieejams pasta pakām pa Latviju, kā arī citiem iekšzemes reģistrētiem sūtījumiem, kas adresēti saņemšanai uz pieprasījumu.

Lai noformētu e-aicinājumu, uz sūtījuma norādiet “e-aicinājums” un zem tā – adresāta mobilā tālruņa numuru. Norādiet sūtījuma saņemšanas adresi, uz kuru sūtījumu piegādāt. Pakām sūtījumu saņemšanas adreses vietā atļauts norādīt arī adresāta adresi.
 

 Noformēšanas paraugs 

 


 

 

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas:

 • Iekšzemes pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm
 • Pārrobežu pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 300 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 150 cm

Par Lielizmēra pasta sūtījuma nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā 

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. 

Par Plīstošas pasta pakas nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā. 

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

Ierakstītus pasta sūtījumus piedāvājam nosūtīt kā prioritārus (A klases) vai ekonomiskus (B klases) sūtījumus.

Iekšzemes prioritāros sūtījumus piegādājam nākamajā darba dienā, ekonomiskos – 3 darba dienu laikā. Pasta pakas piegādājam 4 darba dienu laikā.

Sūtījumus uz ārvalstīm pieņemam nosūtīšanai kā prioritārus sūtījumus, kurus piegādājam nekavējoties ar ātrāko transportu, pārsvarā ar gaisa pastu, vai kā ekonomiskus sūtījumus, kurus iespēju robežās piegādājam ar gaisa pastu.

 

Sūtījuma veids

Iekšzemes sūtījums

Sūtījums uz ārvalstīm

Pastkarte

B klase

A klase

Vēstule

A vai B klase

A klase

Bandrole

B klase

A klase

Sīkpaka

B klase

A klase

M maiss

-

A klase

Pasta paka

B klase

A vai B klase

 

Sūtījuma veids

Piemēri

Izmērs

Maksimālais svars

Pastkarte

Apsveikums, piemiņai no ceļojuma

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: 12x23,5 cm.

-

Vēstule

Personīgā sarakste, rēķins, paziņojums

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

2 kg

Bandrole

Žurnāls, rasējumi, kartes

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

Ruļļiem

Minimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

Maksimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

5 kg

Sīkpaka

Apģērbs, saldumi

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

Ruļļiem

Minimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

Maksimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

2 kg

M maiss

Rokasgrāmatas ar CD, bukleti ar preču paraugiem

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma izmēru summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm.

Ruļļiem

Minimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

Maksimālais: garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

30 kg. Katra atsevišķa priekšmeta, kas ievietots M maisā, svars nedrīkst pārsniegt 2 kg.

Pasta paka

Apģērbs, apavi, pārtikas preces

Minimālais: 9x14 cm.

Maksimālais: garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 200 cm, garākā mala līdz 105 cm. Piemērs: 

Noformējot papildpakalpojumu “Lielizmēra”, varat nosūtīt arī lielāku vai nestandarta izmēra paku.

Iekšzemes pakai 20 kg.

Pārrobežu pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta operators.

Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Pastkarte

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes pastkartes

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase EUR
Ierakstīta B 1,35

 
Pārrobežu pastkartes

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase EUR
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,71
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 1,85
 

Vēstule

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes vēstules

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Ierakstīta A 1,42 1,49 1,57 1,58 1,81 2,22 3,04
B 1,39 1,41 1,44 1,55 1,76 2,19 3,02

Pārrobežu vēstules

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,71 1,71 1,78 2,77 4,77 6,12 11,45
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 2,13 2,13 2,42 3,63 6,47 11,03 20,25

 

Bandrole

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes bandroles

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Ierakstīta B 1,41 1,44 1,47 1,59 1,81 2,23 3,04

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <3000 <4000 <5000
Ierakstīta B 5,34 6,46 7,74

Pārrobežu bandroles

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,78 1,78 1,85 2,85 4,84 7,00 12,14
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 2,13 2,13 2,28 3,27 6,47 11,00 20,11

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <3000 <4000 <5000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 19,02 25,05 31,07
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 29,37 38,63 47,89
 

Sīkpaka

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.


Iekšzemes sīkpakas

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <50 <100 <250 <500 <1 000 <2 000
Ierakstīta B 2,46 2,48 2,53 2,66 2,89

3,29

Pārrobežu sīkpakas

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,85 1,99 2,56 4,55 6,39 11,54
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 1,99 2,13 3,70 6,55 10,96 20,35

 

 

M maiss

Aprēķiniet maksu par M maisa nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.


Pārrobežu M maisi

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (kg)
  <5 par katru nākamo pilnu vai nepilnu kg
Uz Igauniju, Lietuvu Ierakstīts A 5,68 0,94
Uz citām ES valstīm Ierakstīts A 12,56 2,58

 

Pakalpojums tiek aplikts ar 0% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts  norādītajā tarifā.               

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (kg)
      <5 par katru nākamo pilnu vai nepilnu kg
Uz citām Eiropas valstīm Ierakstīts A 10,39 2,13
Uz pārējām valstīm Ierakstīts A 16,08 3,27

 

 

 

Pasta paka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.
Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.

Klientu serviss