Darbs Latvijas Pastā

Darbinieki

Darbinieku skaita ziņā Latvijas Pasts ir sestais lielākais uzņēmums Latvijā. Mēs esam vairāk nekā 3400 kolēģu kolektīvs, kas pārstāv ap 150 dažādu profesiju. 

Visvairāk mūsu vidū ir pastnieku un pasta operatoru, kam palīdz juristi, grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi, vērtszīmju un filatēlijas speciālisti, auditori, revidenti, kvalitātes kontroles speciālisti, klientu apkalpošanas speciālisti un konsultanti, starptautisko attiecību speciālisti, pakalpojumu izstrādes un pārdošanas speciālisti, administratori, mārketinga speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, lietveži, abonēšanas sistēmas speciālisti, datortehniķi, informācijas sistēmu analītiķi un inženieri, kurjeri, loģistikas speciālisti, tranzīta nozares eksperti, drošības speciālisti, automobiļu vadītāji, sūtījumu apstrādes operatori un daudzu citu profesiju pārstāvji. 

Latvijas Pasts ir atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina visas valsts noteiktās sociālās garantijas, kā arī papildu priekšrocības, tajā skaitā veselības un dzīvības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā, iespējas saņemt piemaksu par kvalitatīvu darbu un prēmijas par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī bezmaksas apmācības profesionālajai pilnveidei un kvalifikācijas paaugstināšanai.  

Attiecības ar darbiniekiem regulē arī darba koplīgums, kurā iekļauti labvēlīgi darba samaksas, sociālās un darba aizsardzības, atpūtas un citi nosacījumi.

Priekšrocības

Latvijas Pasts ir darbavieta vairāk nekā 3400 Latvijas iedzīvotāju. Uzņēmums kā atbildīgs un ieinteresēts darba devējs saviem darbiniekiem nodrošina virkni priekšrocību:

 

Stabilitāte 

Latvijas Pasts ir 100% valsts akciju sabiedrība. Darba koplīgums stabili un paredzami garantē darbinieku priekšrocību un labumu saņemšanu, nodrošinot darbiniekiem būtiski labākus nosacījumus, nekā nosaka Darba likums. Uzņēmumā ir arodbiedrība, kas pārstāv darbinieku intereses.

 

Drošība 

Apdrošināšanas polises. Nostrādājot Latvijas Pastā sešus mēnešus, darbiniekiem tiek piešķirta veselības apdrošināšanas polise. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise tiek piešķirta visiem amatiem.

Optikas iegādes izdevumu kompensēšana. Tiek kompensēti izdevumi briļļu iegādei.

Darba drošība. Darbinieki tiek nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem – darba apaviem, lietusmēteļiem, piparu gāzes baloniņiem, ratiņiem/somām, atstarotājiem, darba apģērbu – formām.

Sociālais fonds. Latvijas Pasts kopīgi ar arodbiedrību ir izveidojis uzņēmuma Sociālo fondu, kura līdzekļi tiek izlietoti koplīgumā neparedzētu pabalstu, kompensāciju un aktivitāšu apmaksai.

 

Papildu labumi 

Piemaksa par citu darbinieku apmācību. Par Latvijas Pasta darbinieka – mācekļa – apmācību darbaudzinātāji saņem piemaksu.

Piemaksa atkarībā no paveiktā darba apjoma. Papildus algai darbiniekiem ir iespēja saņemt piemaksu par neadresētās reklāmas piegādi, maksājumu pieņemšanu klienta dzīvesvietā u.c. pakalpojumu sniegšanu.

Apmaksāti papildu atvaļinājumi. Latvijas Pasts piešķir darbiniekiem apmaksātus papildatvaļinājumus par darba stāžu, īpašu risku, īpašu atbildību, daudzbērnu ģimenēm, kā arī nozīmīgās dzīves situācijās – kāzās, bērēs, bērnam uzsākot mācības 1.klasē u.c.

Jubilāru sveikšana. Darbinieki tiek apsveikti dzīves un darba apaļajās jubilejās, izmaksājot arī naudas dāvanas.

Bēru pabalsts. Darbinieka vai viņa tuvinieku nāves gadījumā tiek izmaksāts bēru pabalsts.

Apmaksāts transports. Latvijas Pasts kompensē sabiedriskā transporta (autobusa, trolejbusa, tramvaja) izdevumus darbiniekiem, kuri to izmanto darba pienākumu veikšanai. Darbinieki bez maksas var izmantot autobusu, kas ik darbdienas rītu kursē no Rīgas centra uz galveno biroja ēku lidostas Rīga teritorijā un atpakaļ no tās pēc darbalaika beigām.

Prēmijas. Izvērtējot katra darbinieka veikumu un ņemot vērā uzņēmuma finanšu rezultātus, darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas.

Izdevīgi piedāvājumi. Latvijas Pasta darbiniekiem ir iespēja izmantot atsevišķu uzņēmumu preces un pakalpojumus ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem.

Subsidēta ēdināšana. Darbiniekiem, kas nodarbināti uzņēmuma Sūtījumu apstrādes un šķirošanas kompleksā, ir pieejami pazeminātas maksas ēdināšanas pakalpojumi kompleksa ēdnīcā.

 

Attīstība 

Mācības. Latvijas Pasts organizē darbiniekiem nepieciešamās mācības un apmaksā to izdevumus. Jaunie kolēģi Rīgā un reģionos tiek apmācīti, piemērojot mentoringa apmācību programmu.

Atbalsts mācību savienošanai ar darbu. Latvijas Pasts rada labvēlīgus apstākļus mācību savienošanai ar darbu. Darbiniekiem piešķir mācību atvaļinājumu (ar vai bez darba algas saglabāšanas) un mācību pabalstus pirmās augstākās izglītības iegūšanai pasta vai radniecīgās specialitātēs.

Pārdošanas konkursi. Pasta nodaļās tiek rīkoti dažādi pārdošanu veicinoši konkursi.

 

Izaugsme 

Izaugsmes iespējas. Vairāk nekā 3400 darbavietu nodrošina iespēju uzņemties lielāku atbildību un sarežģītāku darbu, piedaloties iekšējā personāla atlasē un veicinot darbinieku karjeras izaugsmes iespējas.

Darba samaksas politikas pamatprincipi

Darba devējs darba samaksu (darba algas likmes, komisijas maksas, prēmijas, piemaksas, pabalstus, naudas dāvanas) organizē pēc tā izstrādātiem vienotiem principiem un metodikām.

Paldies, ka interesējaties par darba iespējām Latvijas Pastā! 

Šobrīd pieejamās vakances, lūdzu, skatīt šeit.

 

 

 

 

 

Ja vēlaties pievienoties mūsu komandai, taču pašlaik nav izsludināta piemērota vakance, piesakieties vēlamajam amatam, aizpildot pieteikuma anketu!