Darbs Latvijas Pastā

Darbinieki

Darbinieku skaita ziņā Latvijas Pasts ir trešais lielākais uzņēmums Latvijā. Pie mums strādā vairāk nekā 4000 cilvēku, kas pārstāv ap 150 profesijas. 

Visvairāk ir pastnieku un pasta operatoru, kuriem palīdz juristi, grāmatveži, ekonomisti, finanšu analītiķi, kredītspeciālisti, vērtszīmju
un filatēlijas speciālisti, auditori, revidenti, kvalitātes kontroles speciālisti, klientu apkalpošanas speciālisti un konsultanti, starptautisko attiecību speciālisti, pakalpojumu izstrādes un pārdošanas speciālisti, administratori, mārketinga speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, lietveži, personāla attīstības speciālisti, mācību centra speciālisti, abonēšanas sistēmas speciālisti, datortehniķi, informācijas sistēmu analītiķi un inženieri, kurjeri, loģistikas speciālisti, pasta šķirotāji, drošības speciālisti, automobiļu vadītāji, prečziņi, sūtījumu apstrādes operatori un daudzu citu profesiju pārstāvji. 

Latvijas Pasts ir atbildīgs uzņēmums, kurš nodrošina visas valsts noteiktās sociālās garantijas, kā arī papildu priekšrocības, to skaitā veselības un dzīvības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā. 

Attiecības ar darbiniekiem regulē arī darba koplīgums, kurā iekļauti labvēlīgi darba samaksas, sociālās aizsardzības, darba aizsardzības, atpūtas un citi nosacījumi. 
Darbiniekiem ir iespēja saņemt prēmijas par efektīviem darba rezultātiem, kā arī piedalīties bezmaksas apmācībās.

Priekšrocības

Latvijas Pasts ir darbavieta vairāk nekā 4000 Latvijas iedzīvotāju. Uzņēmums kā atbildīgs un ieinteresēts darba devējs, saviem darbiniekiem nodrošina virkni priekšrocību:


Stabilitāte 

Latvijas Pasts ir 100% valsts akciju sabiedrība. Darba koplīgums stabili un paredzami garantē darbinieku priekšrocību un labumu saņemšanu, nodrošina darbiniekiem būtiski labākus nosacījumus, nekā tas ir noteikts Darba likumā. Uzņēmumā ir arodbiedrība, kas pārstāv darbinieku intereses.


Drošība 

Apdrošināšanas polises. Nostrādājot Latvijas Pastā vienu gadu, darbiniekiem tiek piešķirta veselības apdrošināšanas polise. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise tiek piešķirta visiem amatiem, kuri pakļauti augstākam nelaimes gadījumu riskam (vairāk nekā 70% no visām Latvijas Pasta amata vietām).

Optikas iegādes izdevumu kompensēšana. Tiek kompensēti izdevumi briļļu iegādei.

Darba drošība. Darbinieki tiek nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem – darba apaviem, lietusmēteļiem, piparu gāzes baloniņiem, ratiņiem/somām, atstarotājiem, darba apģērbu – formām.

Sociālais fonds. Latvijas Pasts kopīgi ar arodbiedrību ir izveidojis uzņēmuma Sociālo fondu, kura līdzekļi tiek izlietoti koplīgumā neparedzētu pabalstu, kompensāciju un aktivitāšu apmaksai.


Papildus labumi 

Piemaksa par citu darbinieku apmācību. Par Latvijas Pasta darbinieka – mācekļa – apmācību darbaudzinātāji saņem piemaksu.

Komisijas atkarībā no paveiktā darba apjoma. Papildu algai darbiniekiem ir iespēja saņemt komisijas par neadresētās reklāmas piegādi, maksājumu pieņemšanu klienta dzīvesvietā u.c.

Apmaksāti papildus atvaļinājumi. Latvijas Pasts piešķir darbiniekiem apmaksātus papildatvaļinājumus par darba stāžu, īpašu risku, īpašu atbildību, daudzbērnu ģimenēm, kā arī nozīmīgās dzīves situācijās (kāzas, bēres, bērna mācību uzsākšana 1.klasē u.c.).

Jubilāru sveikšana. Darbinieki tiek apsveikti apaļajās dzīves un darba jubilejās un viņiem tiek izmaksātas naudas dāvanas.

Bēru pabalsts. Darbinieka vai viņa tuvinieku nāves gadījumā tiek izmaksāts bēru pabalsts.

Apmaksāts transports. Latvijas Pasts kompensē sabiedriskā transporta (autobusa, trolejbusa, tramvaja) izdevumus darbiniekiem, kuri darba pienākumu veikšanai izmanto sabiedrisko transportu. Kursē bezmaksas darbinieku autobuss no Rīgas pilsētas centra uz galveno uzņēmuma ēku – Pasta šķirošanas kompleksu.

Prēmijas. Izvērtējot katra darbinieka veikumu un ņemot vērā uzņēmuma finanšu rādītājus, darbiniekiem tiek izmaksātas prēmijas.

Izdevīgi piedāvājumi. Latvijas Pasta darbiniekiem ir iespēja izmantot atsevišķu uzņēmumu pakalpojumus ar izdevīgiem nosacījumiem (akcijas), piemēram, Statoil, Citadele u.c.

Subsidēta ēdināšana. Darbiniekiem, kas nodarbināti uzņēmuma galvenajā ēkā - Pasta šķirošanas kompleksā, ir pieejami pazeminātas maksas ēdināšanas pakalpojumi kompleksa ēdnīcā.


Attīstība 

Mācības. Latvijas Pasts organizē darbiniekiem nepieciešamās mācības un sedz šo mācību izdevumus. Mācību centrs sagatavo jaunos kolēģus Rīgā un reģionos.

Atbalsts mācību savienošanai ar darbu. Latvijas Pasts rada labvēlīgus apstākļus mācību savienošanai ar darbu. Darbiniekiem piešķir mācību atvaļinājumu (ar vai bez darba algas saglabāšanas) un mācību pabalstus pirmās augstākās izglītības iegūšanai pasta vai radniecīgās specialitātēs.

Pārdošanas konkursi. Pasta nodaļās tiek rīkoti dažādi pārdošanu veicinoši konkursi.


Izaugsme 

Izaugsmes iespējas. Vairāk nekā 4000 darbavietu nodrošina iespēju uzņemties lielāku atbildību un sarežģītāku darbu, piedaloties iekšējā atlasē.

Darba samaksas politikas pamatprincipi

Darba devējs darba samaksu (darba algas likmes, komisijas maksas, prēmijas, piemaksas, pabalstus, naudas dāvanas) organizē pēc tā izstrādātiem vienotiem principiem un metodikām.

Paldies, ka interesējaties par darba iespējām Latvijas Pastā! 

Šobrīd pieejamās vakances, lūdzu, skatīt šeit.

 

 

 

 

 

Ja vēlaties pievienoties mūsu komandai, taču pašlaik nav izsludināta piemērota vakance, piesakieties vēlamajam amatam, aizpildot pieteikuma anketu!

 

 

 

 

 

Pasta nodaļu vienotais informatīvais tālrunis