Sūtījuma noformēšana

Lai nodrošinātu precīzu un laicīgu sūtījumu nonākšanu līdz saņēmējam, ļoti būtiski ir pareizi sūtījumu noformēt un iesaiņot.

 

Adreses pieraksts uz iekšzemes sūtījumiem

Adreses pieraksts uz sūtījuma sastāv no vairākām secīgām daļām: iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss. 
Adreses pierakstā var būt abonenta kastīte, kā arī sūtījumu var adresēt uz pieprasījumu pasta nodaļā.
Adreses pieraksta saīsinājumi:
•    aiz pagasta nosaukuma - pag.
•    aiz novada nosaukuma  – nov.
•    aiz ciema nosaukuma saīsinājumu nelieto

Adreses pieraksts uz pārrobežu sūtījumiem

Uz starptautiskajiem sūtījumiem adresi rakstiet ar latīņu burtiem un arābu cipariem, atbilstoši saņēmējvalsts valodas atveidei ar latīņu burtiem.
Valsts nosaukumu rakstiet ar drukātiem burtiem saņēmējvalsts, angļu vai franču valodā.
Sūtījumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm visu adresi rakstiet ar drukātiem burtiem.

Lai nodrošinātu ātru un precīzu piegādi, noformējiet sūtījumu pareizi:

 • norādiet saņēmēja adresi sūtījuma pirmās puses (aploksnes puse, kurā nav atlokāmās malas) apakšējā labajā daļā vai centrā
 • norādiet sūtītāja adresi sūtījuma pirmās puses augšējā kreisajā daļā vai otrās puses (aploksnes puse, kurā ir atlokāmā mala) augšējās daļas centrā
 • rakstiet adresi skaidri, bez labojumiem adresi nedrīkst rakstīt ar zīmuli

Lai sūtījumu sagatavošana būtu ērtāka, piedāvājam izmantot sūtījumu sagatavošanas instrukciju ar saiņošanas paraugiem, kurus varat izmantot savā ikdienā:
 

 

Reģistrētu pasta sūtījumu noformēšanai izmantojiet veidlapas:

 • PS 7 (balta ar zaļām malām, 3 paškopējoši eksemplāri) –pārrobežu apdrošinātu vēstuļu vai M maisu nosūtīšanai uz ES* dalībvalstīm;
 • PS 9 (balta) – satura saraksts iekšzemes apdrošinātu vēstuļu nosūtīšanai (iesniedz 2 (divos) eksemplāros), iekšzemes sīkpaku vai pasta paku nosūtīšanai;
 • CP 71 (balta ar oranžām malām, 3 paškopējoši eksemplāri) – iekšzemes pasta paku nosūtīšanai vai pārrobežu pasta paku nosūtīšanai uz ES dalībvalstīm;
 • CP 72 (balta ar pelēkām malām, 4 paškopējoši eksemplāri) – pārrobežu pasta paku nosūtīšanai ārpus ES dalībvalstīm;
 • CN 22 (balta uzlīme vienā eksemplārā) - muitas deklarācija pārrobežu ierakstītu sīkpaku nosūtīšanai uz ES vai ārpus ES dalībvalstīm, ja pie sūtījuma netiek pievienoti pavaddokumenti;
 • CN 23 (baltā ar sarkanām malām, 4 paškopējoši eksemplāri) – muitas deklarācija pārrobežu sīkpaku nosūtīšanai ārpus ES dalībvalstīm, ja tiek pārsūtītas komercpreces un/vai pie sūtījuma tiek pievienoti pavaddokumenti,  vai apdrošinātu vēstuļu vai M maisu nosūtīšanai ārpus ES dalībvalstīm;
 • CN 07 – paziņojums par iekšzemes un pārrobežu sūtījuma saņemšanu/ piegādi/ izmaksu/ reģistrēšanu;
 • PS 4 – paziņojums par iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu, noformējot towww.manspasts.lv.

Lai paātrinātu muitas kontroli pārrobežu sūtījumiem, aizpildiet šīs veidlapas angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.

Veidlapas ir pieejamas visās pasta nodaļās.

*ES - Eiropas Savienības dalībvalstis.