Datu bāzes

Piedāvājam privātpersonu un uzņēmumu datu bāzes mērķauditorijas precīzai sasniegšanai.

 

Jums ir pieejamas apjomīgākās datu bāzes, kas mērķtiecīgi veidotas efektīvām tiešā pasta kampaņām:

 • operatīvi segmentējamas pēc noteiktiem atlases kritērijiem
 • pastāvīgi papildinātas un atjaunotas
 • nodrošina visas ar piegādi saistītās darbības vienuviet

No datu bāzēm atlasītais adresātu saraksts ir spēkā noformēšanas brīdī. Ja pasūtījuma apstiprināšana pāriet uz nākamo darba nedēļu, atlase jāveic atkārtoti.

Lai saņemtu datu bāzes pakalpojumus, noslēdziet līgumu.

 

Latvijas Pasta privātpersonu datu bāze

Unikāla datu bāze, kas veidota, pamatojoties uz personu piekrišanu saņemt adresētus reklāmas sūtījumus.

Mērķauditorijas atlasi piedāvājam tikai sūtījuma vienreizējai nosūtīšanai kopā ar:

 • saņēmēja personalizāciju un adresēšanu - vārda, uzvārda un adreses uzdruku, ko veic SIA Mailmaster
 • sūtījumu piegādi adresātiem

Datu bāze nodrošina precīzu mērķauditorijas atlasi pēc sekojošiem kritērijiem:

 • ģeogrāfiskie - dzīvesvieta (līdz konkrētai ielai)
 • demogrāfiskie - vecums, dzimums, cilvēku skaits ģimenē
 • sociālekonomiskie - ienākumi, valoda, mājdzīvnieki, automašīna, interneta pieslēgums mājās u.c.
 • psihogrāfiskie - interešu loks, vaļasprieki, īpaši atzīmētas intereses

Uzmanību! Atlasītais adresātu saraksts netiek nodots jūsu rīcībā.

 

Uzņēmumu datu bāze

Latvijas uzņēmumu datu bāze, kuras uzturēšanu nodrošina1188. Ietver uzņēmuma nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un mājas lapas adresi.

Mērķauditorijas atlasi piedāvājam tikai kopā ar:

 • sūtījumu personalizāciju un adresāciju - vārda, uzvārda un adreses uzdruku, ko veic SIA Mailmaster
 • sūtījumu piegādi adresātiem

Datu bāze nodrošina precīzu mērķauditorijas atlasi pēc sekojošiem kritērijiem:

 • uzņēmumu darbības joma (nozare)
 • uzņēmuma atrašanās vieta (adrese)

Atlasītais adresātu saraksts tiek nodots jūsu rīcībā.

 

Tiešais pasts

Jums ir iespēja nosūtīt identiskus reklāmas vai publicitātes materiālus konkrētiem adresātiem. Adresētā reklāma uzlabo pārdošanas rezultātus, stiprina pircēju lojalitāti un piesaista jaunus klientus.

Tiešā pasta sūtījumi satur tikai reklāmas, tirdzniecības vai publicitātes materiālus ar identisku ziņojumu (izņemot adresāta vārdu, adresi un identifikācijas numuru vai citas modifikācijas, kas nemaina ziņojuma būtību).

Rēķinus, faktūrrēķinus, finanšu pārskatus un citus neidentiskus ziņojumus, kā arī vienā iesaiņojumā apvienotus reklāmas un citus sūtījumus neuzskatām par tiešā pasta sūtījumiem.

Lai nosūtītu adresētus reklāmas sūtījumus:

 • noslēdziet līgumu par tiešā pasta piegādi
 • sašķirojiet sūtījuma vienības pa adresātu pasta indeksiem pieaugošā secībā
 • nododiet nosūtīšanai vismaz 500 vienības vienā reizē
 • pievienojiet sūtījuma satura paraugu 1 eksemplārā un aizpildītu Latvijas Pastam nodoto tiešā pasta sūtījumu sarakstu PS27c 2 eksemplāros

Piegādes termiņš

Piegādājam 10 darba dienu laikā.

Izmēri

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

Minimālais: 9x14 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

 

Uzzināt vairāk

Neadresētā reklāma ar papildpakalpojumu

Jums ir iespēja piegādāt identiskus reklāmas vai publicitātes materiālus segmentētai saņēmēju grupai. Neadresēta reklāma uzlabo pārdošanas rezultātus, stiprina pircēju lojalitāti un piesaista jaunus klientus.

Šādu sūtījumu priekšrocība ir zemas sagatavošanas izmaksas, jo sūtījumi nav jāadresē.

Noslēdziet līgumu par neadresētas reklāmas piegādi ar papildpakalpojumu, ievērojot nosacījumus:

 • minimālais sūtījuma apjoms 500 vienības
 • nenodrošinām piegādi bojātās vai neaizslēdzamās pastkastītēs
 • piegādājam mērķauditorijas pastkastītēs Latvijā 10 darba dienu laikā

Izmēri

 • Maksimālais: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.
 • Minimālais: 9x14 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

Jums ir iespēja izvēlēties mērķauditorijas atlases veidu:

 • izmantot Latvijas Pasta mājsaimniecību datu bāzi (tai skaitā preses izdevumu abonentu informāciju)
 • piegādāt kopā ar jūsu adresētajiem sūtījumiem
 • iesniegt mērķauditorijas pastkastīšu sarakstu
 • izmantot specializētu atlasi

 

Uzzināt vairāk

Komerckorespondence Ar apmaksātu atbildi

Uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Pastu, piedāvājam apmaksāt pasūtījuma veidlapu, anketu, līgumu un citu dokumentu atpakaļsūtīšanu no adresāta.

Noformējiet sūtījumu saskaņā ar līgumā noteikto paraugu un nogādājiet vai nosūtiet adresātam.

Adresāts nosūta jums atbildes sūtījumu, ievietojot vēstuļu kastītē vai nogādājot pasta nodaļā. Adresātam nav jāmaksā par atbildes sūtījumu, izņemot gadījumus, kad viņš vēlas nosūtīt ierakstītu sūtījumu.

Atbildes sūtījumus izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

 

Lai uzzinātu pakalpojuma tarifus, lūdzu, sazinieties ar mūsu Pārdošanas daļu pa tālruni 67008002 vai rakstot e-pastu uz uznemumiem@pasts.lv.