Tiešais pasts

Tiešā pasta sūtījumi satur tikai reklāmas, tirdzniecības vai publicitātes materiālus ar identisku ziņojumu.

Piegādājam adresētās reklāmas tiešā pasta sūtījumus.

 

Jums ir iespēja nosūtīt identiskus reklāmas vai publicitātes materiālus konkrētiem adresātiem. Adresētā reklāma uzlabo pārdošanas rezultātus, stiprina pircēju lojalitāti un piesaista jaunus klientus.

Tiešā pasta sūtījumi satur tikai reklāmas, tirdzniecības vai publicitātes materiālus ar identisku ziņojumu (izņemot adresāta vārdu, adresi un identifikācijas numuru vai citas modifikācijas, kas nemaina ziņojuma būtību).

Rēķini, faktūrrēķini, finanšu pārskati un citi neidentiski ziņojumi, kā arī vienā iesaiņojumā apvienotas reklāmas un citi sūtījum netiek uzskatīti par tiešā pasta sūtījumiem.

 

Lai nosūtītu tiešā pasta sūtījumus:

 • noslēdziet līgumu par tiešā pasta piegādi
 • sašķirojiet sūtījuma vienības pa adresātu pasta indeksiem pieaugošā secībā
 • nododiet nosūtīšanai vismaz 500 vienības vienā reizē
 • pievienojiet sūtījuma satura paraugu 1 eksemplārā un aizpildītu Latvijas Pastam nodoto tiešā pasta sūtījumu sarakstu PS27c 2 eksemplāros


Piegādes termiņš

Piegādājam 10 darba dienu laikā.


Izmēri

Maksimālais: garuma, platuma un biezuma summa līdz 90 cm, lielākais izmērs līdz 60 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 104 cm, lielākais izmērs līdz 90 cm.

Minimālais: 9x14 cm; ruļļiem garuma un divkāršā diametra summa līdz 17 cm, lielākais izmērs līdz 10 cm.

Noformējiet tiešā pasta sūtījumu atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem

 

Jūsu sagatavotu tiešā pasta sūtījumu piegāde

Tiešais pasts ir efektīvs līdzeklis, lai iepazīstinātu cilvēkus ar savu piedāvājumu, uzturētu saikni ar esošajiem klientiem un piesaistītu jaunus.

Nodrošinām Jūsu sagatavotu tiešā pasta sūtījumu piegādi adresātiem visā Latvijā. 

Noformējiet tiešā pasta sūtījumu atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem

Ar adresātu atlasi no Latvijas Pasta privātpersonu datu bāzes

Piesaistiet jaunus klientus, veidojiet savu datu bāzi vai laidiet tirgū jaunu produktu, izmantojot adresētajai reklāmai Latvijas Pasta privātpersonu datu bāzi.

Tā ir apjomīgākā pieejamā datu bāze, kas mērķtiecīgi veidota efektīvām tiešā pasta kampaņām:

 • operatīvi segmentējama pēc noteiktiem atlases kritērijiem
 • pastāvīgi papildināta un atjaunota
 • nodrošina visas ar piegādi saistītās darbības vienuviet

Pakalpojums ietver:

 • mērķauditorijas atlasi vienreizējai reklāmas materiālu nosūtīšanai
 • sūtījumu sagatavošanu, personalizāciju, adresēšanu
 • piegādi adresātiem

Uzmanību! Atlasītais adresātu saraksts netiek nodots jūsu rīcībā.

 

Ar adresātu atlasi no Latvijas uzņēmumu datu bāzes

Paplašiniet biznesa kontaktus un piedāvājiet jaunas sadarbības iespējas, izmantojot adresētajai reklāmai Latvijas uzņēmumu datu bāzi, ko uztur 1188.

Pakalpojums ietver:

 • mērķauditorijas atlasi
 • sūtījumu sagatavošanu, personalizāciju, adresēšanu
 • piegādi adresātiem

Atlasītais adresātu saraksts elektroniskā formātā tiek nodots jūsu rīcībā.

 

 

Datu bāzes pakalpojumi

Jums ir pieejamas apjomīgākās datu bāzes, kas mērķtiecīgi veidotas efektīvām tiešā pasta kampaņām:

 • operatīvi segmentējamas pēc noteiktiem atlases kritērijiem
 • pastāvīgi papildinātas un atjaunotas
 • nodrošina visas ar piegādi saistītās darbības vienuviet

No datu bāzēm atlasītais adresātu saraksts ir spēkā noformēšanas brīdī. Ja pasūtījuma apstiprināšana pāriet uz nākamo darba nedēļu, atlase jāveic atkārtoti.

Lai saņemtu datu bāzes pakalpojumus, noslēdziet līgumu.

 

Uzzināt vairāk

Komerckorespondence Ar apmaksātu atbildi

Uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Pastu, piedāvājam apmaksāt pasūtījuma veidlapu, anketu, līgumu un citu dokumentu atpakaļsūtīšanu no adresāta.

Noformējiet sūtījumu saskaņā ar līgumā noteikto paraugu un nogādājiet vai nosūtiet adresātam.

Adresāts nosūta jums atbildes sūtījumu, ievietojot vēstuļu kastītē vai nogādājot pasta nodaļā. Adresātam nav jāmaksā par atbildes sūtījumu, izņemot gadījumus, kad viņš vēlas nosūtīt ierakstītu sūtījumu.

Atbildes sūtījumus izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

 

Pastnieks birojā

Pie jums birojā ierodas pastnieks un pieņem sūtījumus nosūtīšanai adresātiem.

Ja esat biroju ēkas apsaimniekotājs vai adresē atrodas vairāki biroji, izmantojiet pakalpojumu - pastnieks biroju centrā.

Pieņemam iekšzemes un starptautiskos sūtījumus:

 • vēstules – vienkāršas, ierakstītas
 • pastkartes – vienkāršas, ierakstītas
 • bandroles – vienkāršas, ierakstītas
 • sīkpakas – ierakstītas un apdrošinātas
 • pakas – vienkāršas un apdrošinātas līdz 20 kg (starptautiskās – saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu)
 • adresēta tiešā pasta sūtījumus

Dokumentus sūtījuma nodošanai pastniekam varat sagatavot manspasts.lv.

 

Uzzināt vairāk

Svara kategorija Tarifs
līdz 20g € 0.23
no 21g līdz 50g € 0.27
no 51g līdz 100g € 0.33
no 101g līdz 250g € 0.40
no 251g līdz 500g € 0.54
no 501 līdz 1000g € 1.01
no 1001g līdz 2000g € 1.57