Ierakstīti un apdrošināti pasta sūtījumi

Ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu jūs varat saņemt tieši rokās adresē, kas norādīta uz sūtījuma, pasta nodaļā vai pie pastnieka.

Ja sūtījuma piegādes laikā adresāts nav sastopams norādītajā adresē, mēs atstājam aicinājumu ierasties pēc sūtījuma pasta nodaļā. Ja adresāts neierodas pēc sūtījuma, pēc 7 dienām viņš saņem atkārtotu aicinājumu.  Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.

Svarīgi!

Par paku un sīkpaku glabāšanu pasta nodaļā virs 10 diennaktīm tiek iekasēta papildu maksa - 0,50 EUR par katru diennakti. Papildu maksa tiek piemērota par katru sūtījumu.

Glabāšanas dienu skaitā netiek ieskaitītas pasta nodaļas brīvdienas un svētku dienas. Uz pieprasījumu adresēto sūtījumu glabāšana tiek apmaksāta vispārējā kārtībā. Glabāšanas maksas summa nav ierobežota. Maksa netiek piemērota iekšzemes un pārrobežu sīkpakām, kuru svars nepārsniedz 500 g.

Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu norādītajā adresē, pasta nodaļā vai pie pastnieka, adresātam jāuzrāda pase vai personas apliecība. Uzrādot autovadītāja apliecību, iespējams saņemt ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, kura vērtība nepārsniedz 150 EUR.

Sūtījumu varat saņemt bez aicinājuma veidlapas, ja jums ir zināms sūtījuma numurs.

 

Muitas maksājumi

Visi pārrobežu pasta sūtījumi, kas tiek saņemti Latvijā no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ir pakļauti muitas kontrolei. Tiek pārbaudīts, vai sūtījuma saturs un vērtība atbilst pavaddokumentos norādītajai informācijai, un muitas iestāde pieņem lēmumu vai sūtījumam piemērojams muitas nodoklis.

Sīkāka informācija par muitas nodokļu piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā  www.vid.gov.lv.

Bojāts sūtījums

Saņemot ierakstītu vai apdrošinātu sūtījumu, pārbaudiet  tā saturu pasta operatora vai pastnieka klātbūtnē. 

Ja tiek konstatēts satura iztrūkums, bojājums, svara nepilnība vai cita neatbilstība pavaddokumentos norādītajai informācijai, tiek sastādīts atbilstošs akts, kuru paraksta sūtījuma saņēmējs un pasta darbinieks. Vienlaikus arī nosūtītājs var vērsties pie pasta operatora ar lūgumu izskatīt radušos situāciju.

Latvijas Pasts uzsāks pārbaudi, lai noteiktu bojājuma cēloni.

Ja sūtījumu atverat bez pasta darbinieka klātbūtnes, viņš nevar konstatēt satura neatbilstību un bojājumus. Šādā gadījumā jums ir iespēja vērsties ar pretenzijām pie nosūtītāja.

Ja sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums atklājas vēlāk, uzņemiet fotoattēlus, kuros fiksēti bojājumi, aprakstiet tos un sazinieties ar nosūtītāju par preces apmaiņas vai naudas atgriešanas iespējām. Šādos gadījumos kompensēt bojājumus nav Latvijas Pasta atbildība, taču mēs varam palīdzēt ar konsultācijām, lai jūsu turpmākās darbības atbilstu noteiktajai kārtībai. 

Ja sūtījumam konstatēti bojājumi, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Pastu, rakstot uz kvdinfo@pasts.lv vai zvanot pa informatīvo tālruni 27008001, 67008001, lai noskaidrotu tālāko rīcību.

Neprecīza adresāta informācija

Ja uz sūtījuma nav pilnīgas informācijas par adresātu – norādīts tikai jūsu vārds, vārda daļa vai tikai uzvārds – pasta darbinieks nevar pārliecināties, ka jūs esat persona, kura tiesīga saņemt sūtījumu. 

Šādos gadījumos:

 • ja sūtītājs ir privātpersona - vērsieties pie sūtītāja ar lūgumu precizēt adresāta datus pie viņa valsts pasta operatora,
 • ja sūtītājs ir pārrobežu internetveikals – saņemot pasta sūtījumu, adresātam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dokuments, kurā redzama saistība ar konkrēto pasta sūtījumu (izdruka no internetveikala ar redzamu sūtījuma numuru, maksājumu dokuments, u.tml.)

Vairāk par datu precizēšanu pārrobežu sūtījumiem lasiet šeit: 

Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.


Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Darbinieks iepazīstinās Jūs ar pakalpojuma sniegšanas kārtību
 • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu. Pensionāriem - 50% atlaide
 • Aizpildiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50
 • Saņemiet atslēgu


Sūtījumu saņemšana

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savas adreses pierakstā:

 • Vārdu, uzvārdu
 • Abonenta kastītes numuru
 • Pasta nodaļas nosaukumu
 • Apdzīvotās vietas nosaukumu
 • Pasta indeksu

Pakalpojums tiek nodrošināts piektajā darbdienā pēc iesnieguma parakstīšanas pasta nodaļā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit

Korespondences pāradresācija

Pārsūtam jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršas un ierakstītas pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas
 • Nepilnīgi apmaksātas vēstules
 • Paziņojumu par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu CN 07
 • Paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu PS4


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā:

 • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai: vārds, uzvārds; adrese, no kuras vēlaties korespondenci pāradresēt; adrese, uz kuru vēlaties korespondenci pāradresēt; termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis)
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu


Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienā pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.
Latvijas lauku teritorijās pāradresācija ir bez maksas, ja visas vienā adresē dzīvojošās privātpersonas piekrīt savas korespondences pāradresācijai uz abonenta kastīti.

Sīkāku informāciju lasiet šeit 

Pilnvara

Sūtījumu var saņemt jūsu pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru un pasi vai personas apliecību.

Pilnvaru pasta sūtījumu saņemšanai noformējiet jebkurā pasta nodaļā, uzrādot pasi vai personas apliecību. Aizpildiet iesniegumu, norādot pilnvarojamās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iespējams noformēt beztermiņa pilnvaru vai pilnvaru uz noteiktu laiku. Lai noformētu pilnvaru, nav nepieciešama pilnvarojamās personas klātbūtne.

Sūtījumu saņemšanai ir derīga arī atbilstoša notariāli apstiprināta pilnvara.

Uzziniet vairāk par pilnvaras noformēšanu 

Pēcmaksas sūtījumi

Pēcmaksas sūtījumu (apdrošināts pasta sūtījums, par kura saņemšanu no adresāta tiek iekasēta sūtītāja norādītā naudas summa) jūs varat saņemt pasta nodaļā vai uz sūtījuma norādītajā adresē.

Pirms pēcmaksas iekasēšanas, saņēmējam ir tiesības:

 • noskaidrot sūtījuma sūtītāju;
 • atteikties no sūtījuma saņemšanas.

Lai saņemtu pēcmaksas sūtījumu:

 • uzrādiet pasta darbiniekam personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpildiet Aicinājuma PS22 veidlapu;
 • norādiet pie sūtījuma pievienotajā orderī (PNS-020, PNS-040, PNS-041) personas kodu (ja sūtītājs to nav norādījis), datumu un parakstu;
 • veiciet apmaksu saskaņā ar sūtītāja norādīto pēcmaksas summu un apmaksas veidu (ar iekšzemes naudas pārvedumu, ar iemaksu citas personas pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai ar iemaksu kredītiestādes kontā).

Papildus informācija par iekasētās pēcmaksas summas saņemšanu pieejama šeit

Piegāde samaksāta

Saņemot aicinājumu savā pastkastītē vai SMS uz mobilo tālruni par sūtījuma saņemšanu pasta nodaļā, Jums ir iespēja pieteikt sūtījuma piegādi uz sūtījuma norādīto adresi. Papildu pakalpojumu iespējams pieteikt zvanot uz aicinājumā norādīto tālruņa numuru. Maksa tiek iekasēta, izsniedzot sūtījumu piegādes brīdī.

Pakalpojums pieejams:

 • Iekšzemes un pārrobežu sīkpakām (svarā līdz 500 g) bez maksas;
 • Iekšzemes un pārrobežu sīkpakām (svarā virs 500 g) maksas;
 • Iekšzemes un pārrobežu pasta pakām (maksas).

Piesakot papildpakalpojumu Reģistrēta pasta sūtījuma datu maiņa, mainiet sūtījuma piegādes adresi un saņemiet sūtījumu sev izdevīgākā vietā.

Papildpakalpojuma tarifs norādīts EUR ar PVN 21%

papildpakalpojuma veids EUR
Piegāde samaksāta (par katru sūtījumu) 4.99

 

Turpmāk par reģistrēto (ierakstīto un apdrošināto) sūtījumu saņemšanu ir iespēja saņemt E-aicinājumu SMS veidā par tiem sūtījumiem, uz kuriem būs norādīts mobilā tālruņa numurs.

Piesakiet pakalpojumu sev ērtākajā veidā:

 • Izdarot atzīmi Aicinājuma veidlapā, sūtījuma saņemšanas brīdī, papildus norādiet savu mobilā tālruņa numuru;
 • Piesakiet pakalpojumu sev tuvākajā pasta nodaļā, parakstot iesniegumu par elektroniska aicinājuma saņemšanu;
 • Aizpildiet iesniegumu, norādot skaidri salasāmu vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru, un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtiet to uz e-pasta adresi info@pasts.lv.

Piesakoties pakalpojumam, Latvijas Pasts informēs Jūs par sūtījumu saņemšanu, nosūtot īsziņu. Ierodoties pasta nodaļā, savu sūtījumu varēsiet saņemt uzrādot īsziņā saņemto sūtījuma numuru un personu apliecinošu dokumentu.

Ar pakalpojuma Elektroniska aicinājuma saņemšana SMS veidā par reģistrētiem sūtījumiem sniegšanas noteikumiem varat iepazīties šeit. 

Ja 7 dienu laikā no saņemšanas brīža pasta nodaļā sūtījums netiks izņemts, Jums tiks piegādāts atkārtots informatīvais paziņojums,  ievietojot Jūsu pastkastītē pēc norādītās adreses.

Svarīgi!

 • Līdz sūtījuma saņemšanai pasta nodaļā saglabājiet saņemto īsziņu par Jums adresēto sūtījumu!
 • Latvijas Pasts aicina visus klientus, kuri iepērkas interneta veikalos, korekti norādīt savu mobilā tālruņa numuru, jo tas nodrošinās ātrāku informācijas saņemšanu par Jums adresēto sūtījumu.