Ierakstīti pasta sūtījumi

Reģistrēti sūtījumi, kurus adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

Ātrākai un ērtākai saziņai, nosūtot ierakstītu un/vai apdrošinātu sūtījumu, aicinām uz sūtījuma adreses pusē norādīt saņēmēja tālruņa numuru! Tas veicinās ātrāku saņēmēja informēšanu par sūtījuma saņemšanu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

Ar pakalpojuma Elektroniska aicinājuma saņemšana SMS veidā par reģistrētiem sūtījumiem aprakstu var iepazīties šeit.

Ērtai un vienkāršai ierakstītu sūtījumu noformēšanai izmanto sistēmu Mans Pasts.

Piegādes gaitai ir iespējams sekot sadaļā Meklēt sūtījumu.

 

Pastkarte

Pastkarte ir adresēts rakstveida sūtījums, ko jūs nosūtāt bez ievietošanas aploksnē.

Pieņemam ierakstītas pastkartes nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm
 

Vēstule

Vēstulē jūs varat nosūtīt dažādus rakstveida sūtījumus, kas ievietoti aploksnē.

Pieņemam ierakstītas vēstules nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas vēstules – izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

Bandrole

Bandrolē jūs varat nosūtīt dažāda veida iespieddarbus.

Pieņemam ierakstītas bandroles nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu bandroles iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt sīkpakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā. 
 

 

Sīkpaka

Sīkpakā jūs varat nosūtīt neplīstošus sīkus priekšmetus, izņemot iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

Pieņemam ierakstītas sīkpakas nosūtīšanai  iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt sīkpakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā. 

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Pievienojiet CN22, ja: Pievienojiet CN23, ja:
 • Sīkpakā tiek pārsūtītas komercpreces uz ES dalībvalstīm vai nekomerciālas preces - (prece, kuru viena privātpersona pārsūta citai privātpersonai)
 • Sīkpakā tiek pārsūtītas komercpreces ārpus ES dalībvalsīm - (nelielas vērtības preču sūtījums, kuru parasti pārdod vai piedāvā pārdošanai)
 • Sīkpaka tiek pārsūtīta uz ES vai ārpus ES dalībvalstīm un pie tās netiek pievienoti pavaddokumenti
 • Sīkpaka tiek pārsūtīta ārpus ES dalībvalstīm un pie tās tiek pievienoti pavaddokumenti ( eksporta deklarācija, rēķins, sertifikāts vai licence)
 • CN 22 aizpilda 1 eksemplārā
 • CN 23 aizpilda 4 eksemplāros

Lai paātrinātu muitas kontroli pārrobežu sīkpakām, aizpildiet šīs veidlapas angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.


Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas sīkpakas adresātiem iekšzemē – izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

M maiss

M maisā varat nosūtīt iespieddarbus vienam adresātam ārvalstīs.

Iespieddarbiem var būt piestiprinātas disketes, diski, kasetes, videokasetes, ražotāju vai izplatītāju preču paraugi un citi priekšmeti vai informatīvi materiāli, kas nav muitojami un nav paredzēti tālākai pārdošanai.

Pievienojiet M maisam adreses birku no izturīga audekla, stingra kartona, plastmasas, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Birka nedrīkst būt mazāka par 9x14 cm. Uz birkas norādiet saņēmēja un nosūtītāja adresi, augšējā labajā stūrī uzrakstiet burtu M. Pie birkas piestipriniet cilpiņu.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Pievienojiett aizpildītu veidlapu PS 7 (sūtījumiem uz ES dalībvalstīm) vai CN 23 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm)
 • Nododiet nosūtīšanai atvērtā veidā jebkurā pasta nodaļā

 

Pasta paka

Pasta pakā jūs varat nosūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

Pieņemam ierakstītas pakas nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu pasta pakas iesaiņojumam jābūt tādam, lai pirms tās pieņemšanas pasta darbinieks var pārbaudīt pasta pakas saturu, kā arī tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko  pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.
 

 • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti
 • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
 • Pārrobežu pasta pakai pievienojot aizpildītu veidlapu CP71 (sūtījumiem uz ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā), CP72 (sūtījumiem ārpus ES dalībvalstīm, kas nav EPG valstu sarakstā) vai CE1 (sūtījumiem uz EPG valstīm)
 • Lai paātrinātu muitas kontroli pārrobežu pakām, aizpildiet šīs veidlapas angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.
 • Nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

Piedāvājam nosūtīt arī apdrošinātas pasta pakas adresātiem iekšzemē un uz ārvalstīm - izsekojamu sūtījumu, kas tiek apdrošināts pret pazušanu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.

Paziņojums par izsniegšanu

Izvēloties šo papildpakalpojumu, jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis jūsu pasta sūtījumu.

 • Aizpildiet veidlapu CN 07, kas pieejama pasta nodaļā. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā  manspasts.lv.
 • Apmaksājiet, uzlīmējot pastmarkas uz pastkartēm, vēstulēm un bandrolēm. Pārējiem reģistrētajiem sūtījumiem maksa par papildpakalpojumu iekļauta kopējā summā.
   

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildpakalpojuma veids EUR
Paziņojums par izsniegšanu 2,20

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas:

 • Iekšzemes pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm
 • Pārrobežu pasta pakām garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 300 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 150 cm

Par Lielizmēra pasta sūtījuma nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā 

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. 

Par Plīstošas pasta pakas nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā. 

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators. Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Pastnieks birojā

Pie jums birojā ierodas pastnieks un pieņem sūtījumus nosūtīšanai adresātiem.

Ja esat biroju ēkas apsaimniekotājs vai adresē atrodas vairāki biroji, izmantojiet pakalpojumu - pastnieks biroju centrā.

Pieņemam iekšzemes un pārrobežu sūtījumus:

 • Vēstules – vienkāršas, ierakstītas
 • Pastkartes – vienkāršas, ierakstītas
 • Bandroles – vienkāršas, ierakstītas
 • Sīkpakas – ierakstītas un apdrošinātas
 • Pakas – vienkāršas un apdrošinātas līdz 20 kg (starptautiskās – saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu)
 • Adresētā tiešā pasta sūtījumus

Dokumentus sūtījuma nodošanai pastniekam varat sagatavot  manspasts.lv.

Jūsu ieguvumi:

 • Nav jātērē laiks, dodoties uz pasta nodaļu
 • Visi mēneša sūtījumi vienā rēķinā
 • Biroju centros pakalpojumu vienlaikus var izmantot vairāki uzņēmumi, samazinot izmaksas
 • Varat nodot arī neapmaksātus sūtījumus bez pastmarkas vai marķējuma

Pakalpojumam var pieteikties, rakstot uz e-pastu uznemumiem@pasts.lv

Sīkāku informāciju lasiet šeit.

Ierakstītus pasta sūtījumus piedāvājam nosūtīt kā prioritārus (A klases) vai ekonomiskus (B klases) sūtījumus.

Iekšzemes prioritāros sūtījumus piegādājam nākamajā darba dienā, ekonomiskos – 3 darba dienu laikā. Pasta pakas piegādājam 4 darba dienu laikā.

Sūtījumus uz ārvalstīm pieņemam nosūtīšanai kā prioritārus sūtījumus, kurus piegādājam nekavējoties ar ātrāko transportu, pārsvarā ar gaisa pastu, vai kā ekonomiskus sūtījumus, kurus iespēju robežās piegādājam ar gaisa pastu.

 

Sūtījuma veids

Iekšzemes sūtījums

Sūtījums uz ārvalstīm

Pastkarte

B klase

A klase

Vēstule

A vai B klase

A klase

Bandrole

B klase

A klase

Sīkpaka

B klase

A klase

M maiss

-

A klase

Pasta paka

B klase

A vai B klase

 

Sūtījuma veids

Piemēri

Izmērs

Maksimālais svars

Pastkarte

Apsveikums, piemiņai no ceļojuma

-

Vēstule

Personīgā sarakste, rēķins, paziņojums

2 kg

Bandrole

Žurnāls, rasējumi, kartes

Ruļļiem

5 kg

Sīkpaka

Apģērbs, saldumi

Ruļļiem

2 kg

M maiss

Rokasgrāmatas ar CD, bukleti ar preču paraugiem

Ruļļiem

30 kg. Katra atsevišķa priekšmeta, kas ievietots M maisā, svars nedrīkst pārsniegt 2 kg.

Pasta paka

Apģērbs, apavi, pārtikas preces

Noformējot papildpakalpojumu “Lielizmēra”, varat nosūtīt arī lielāku vai nestandarta izmēra paku.

Iekšzemes pakai 20 kg.

Pārrobežu pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta operators.

Uzziniet vairāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Piedāvājam ērti un ātri noslēgt līgumu par pasta pakalpojumiem. Noslēgts līgums sniedz jūsu uzņēmumam vairākas priekšrocības:

 • Ērta pakalpojumu apmaksa, norēķinoties mēneša beigās pēc fakta uz rēķina pamata
 • Laika ekonomija, izmantojot pasta pakalpojumus attālināti
 • Nestandarta risinājumi pasta pakalpojumu izmantošanā
 • Ātra apkalpošana, izmantojot sistēmu Mans Pasts
 • Individuāla pieeja, nodrošinot klientu ar  personīgo konsultantu

Ja jūsu uzņēmumam ir interese kļūt par mūsu līguma klientu, lūdzu zvaniet pa tālruni 67008002, rakstiet uz uznemumiem@pasts.lv vai aizpildiet pieteikuma formu sistēmā Mans Pasts.

 

 

Pastkarte

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes pastkartes

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase EUR
Ierakstīta B 1,35

 
Pārrobežu pastkartes

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase EUR
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,71
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 1,85
 

Vēstule

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes vēstules

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Ierakstīta A 1,42 1,49 1,57 1,58 1,81 2,22 3,04
B 1,39 1,41 1,44 1,55 1,76 2,19 3,02

Pārrobežu vēstules

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,71 1,71 1,78 2,77 4,77 6,12 11,45
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 2,13 2,13 2,42 3,63 6,47 11,03 20,25

 

Bandrole

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes bandroles

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Ierakstīta B 1,41 1,44 1,47 1,59 1,81 2,23 3,04

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <3000 <4000 <5000
Ierakstīta B 5,34 6,46 7,74

Pārrobežu bandroles

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. 

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <20 <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,78 1,78 1,85 2,85 4,84 7,00 12,14
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 2,13 2,13 2,28 3,27 6,47 11,00 20,11

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <3000 <4000 <5000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 19,02 25,05 31,07
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 29,37 38,63 47,89
 

Sīkpaka

Aprēķiniet maksu par nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Pilns pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams 
Pasta pakalpojumu tarifu grāmatā.
 

Iekšzemes sīkpakas

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
    <50 <100 <250 <500 <1 000 <2 000
Ierakstīta B 2,46 2,48 2,53 2,66 2,89

3,29

Pārrobežu sīkpakas

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (g)
      <50 <100 <250 <500 <1000 <2000
Uz ES valstīm Ierakstīta A 1,85 1,99 2,56 4,55 6,39 11,54
Uz pārējām valstīm Ierakstīta A 1,99 2,13 3,70 6,55 10,96 20,35

 

M maiss

Aprēķiniet maksu par M maisa nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.


Pārrobežu M maisi

Pakalpojums tiek aplikts ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (kg)
  <5 par katru nākamo pilnu vai nepilnu kg
Uz Igauniju, Lietuvu Ierakstīts A 5,68 0,94
Uz citām ES valstīm Ierakstīts A 12,56 2,58

 

Pakalpojums tiek aplikts ar 0% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts  norādītajā tarifā.               

Sūtījuma veids Klase Sūtījuma svars (kg)
      <5 par katru nākamo pilnu vai nepilnu kg
Uz citām Eiropas valstīm Ierakstīts A 10,39 2,13
Uz pārējām valstīm* Ierakstīts A 16,08 3,27

*Izņēmums – ASV un Kanāda, valstis, kuras nepieņem ierakstītus M maisus saskaņā ar Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatu.
​Uz minētajām valstīm atļauts nosūtīt vienkāršus M maisus.

 

Pasta paka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot tarifu kalkulatoru.
Pakalpojuma tarifi pieejami šeit.