Naudas pārvedumi

Nosūtiet skaidru naudu saņēmējam Latvijā vai kādā no 26 pasaules valstīm. 

Lai veiktu naudas pārvedumu, nav nepieciešams atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā.

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē Latvijā.

Lai nosūtītu naudas pārvedumu:

  • nosauciet pasta nodaļas darbiniekam nosūtāmo naudas summu, saņēmēja vārdu, uzvārdu un adresi vai iesniedziet bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju.

 

Iekšzemes naudas pārvedumu nosūtām tajā pašā dienā.

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. 

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00

 

Pārrobežu naudas pārvedumi

Pieņemam nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē uz:

  • Eiropas Savienības valstīm Čehiju, Grieķiju, Itāliju, Lietuvu, Poliju, Portugāli, Šveici, Spāniju
  • NVS valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu, Krieviju, Moldovu, Ukrainu
  • Brazīliju, Kanādu, Turciju

Pārrobežu naudas pārvedumu pieņemšanas noteikumi katrai valstij ir atšķirīgi. 

Lai nosūtītu starptautisko naudas pārvedumu:

  • aizpildiet veidlapu pasta nodaļā
  • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildīto veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu  saņems 5-14 darba dienu laikā.

Skaidras naudas pārvedumiem uz atsevišķām valstīm ir ierobežota maksimālā summa un pieejami atšķirīgi papildpakalpojumi.

 

Jūs varat apmaksāt skaidras naudas pārvedumu jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājums tiek pieņemts tikai EUR valūtā. Maksājuma uzdevumā norādiet šādus datus:

 

   

Saņēmējs: VAS Latvijas Pasts
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790
Norēķinu konts: LV48HABA0140X04777755
Saņēmēja banka: AS Swedbank Bankas kods: HABALV22

Saņēmējs VAS Latvijas Pasts
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790
Norēķinu konts: LV33PARX0000828130012
Saņēmēja banka: AS Citadele banka Bankas kods: PARXLV
22


Maksājuma uzdevumā jānorāda arī: 

  •  maksātāja nosaukums
  •  reģistrācijas numurs
  •  par kādu pakalpojumu maksājat

Noformēt  pārvedumu var pasta nodaļā  nākošajā darba dienā pēc naudas saņemšanas VAS Latvijas Pasta norēķinu kontā.

 

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā.
Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu.
Saņēmējs iekšzemes naudas pārvedumu saņems 2-3 dienu laikā.

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR (Tarifs no 01.12.2018.)

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00


Pārrobežu naudas pārvedumi

Latvijas Pasts piedāvā nosūtīt pārrobežu naudas pārvedumus, kurus pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā, iemaksājot nosūtāmo naudas summu eiro.

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu, kas nosūtīts uz Krieviju, saņems 5-7 darba dienu laikā, uz citām NVS valstīm – 14 darba dienu laikā, uz pārējām valstīm – 7-14 dienu laikā.

Latvijas Pasts pieņem pārrobežu naudas pārvedumus uz šādām valstīm:
Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Čehija, Francija, Grieķija, Gruzija, Itālija, Kazahstāna, Krievija, Lietuva, Moldova, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Taizeme, Turcija, Ukraina, Ungārija.

Naudas pārvedumiem uz citām valstīm iesakām izmantot Western Union pakalpojumus.
Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR

Pārrobežu naudas pārvedums

10% no summas, min. 5,00

 

Visiem pārrobežu pēcmaksas naudas pārvedumiem (neatkarīgi no valsts un pārveduma nosūtīšanā izmantojamās sistēmas) pakalpojuma apmērs ir līdzvērtīgs maksai par pārrobežu naudas pārvedumu – 10% no summas (min. EUR 5,00).


Papildpakalpojumi

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Pakalpojuma veids

EUR

Jebkura naudas pārveduma meklēšana, labošana

1,75 + faktiskās izmaksas*

Jebkura naudas pārveduma atgriešana

3,53 + faktiskās izmaksas**

Naudas pārveduma piegāde
Var apmaksāt naudas pārveduma sūtītājs vai saņēmējs

2,50

* Faktiskās izmaksas tiek piemērotas, ja adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde ir noteikusi komisijas maksu par pārrobežu naudas pārveduma meklēšanu vai labošanu.
** Atgriežot pārrobežu naudas pārvedumu sūtītājam, tā atgriešanas brīdī adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde no pārrobežu naudas pārveduma summas ietur tās noteikto komisijas maksu par naudas pārveduma atgriešanu.

 

Western Union naudas pārvedumi

Ar Western Union starpniecību iespējams nosūtīt/saņemt naudas pārvedumus uz/no vairāk kā 200 pasaules valstīm un teritorijām (486 000 klientu apkalpošanas vietu visā pasaulē).
 

Western Union naudas pārvedumi uz SEPA dalībvalstīm, Austrumeiropas valstīm un Krieviju

Pakalpojumu maksa naudas pārvedumiem uz Albāniju, Austriju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Čehiju, Franciju, Franču Gviānu, Grieķiju, Gruziju, Gvadelupu,  Horvātiju, Igauniju, Itāliju, Īriju, Kazahstānu, Kipru, Kirgizstānu, Kosovu, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maķedoniju, Maltu, Martiniku,  Moldovu, Melnkalni, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Tadžikistānu, Turkmenistānu, Ukrainu, Ungāriju, Uzbekistānu, Vāciju,Zviedriju. 

Naudas pārveduma summa (EUR) Maksa par naudas pārvedumu (EUR)
0,01 - 80,00 4,20
80,01 - 150,00 7,40
150,01 - 230,00 9,40
230,01 - 400,00 13,60
400,01 - 550,00 17,80
550,01 - 700,00 22,00
Virs 700,00 3%

 

Papildpakalpojumi 

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma maksa (EUR)

Naudas piegāde uz norādīto adresi

10,90

Saņēmēja informēšana pa norādīto tālruni

2,40

Paziņojuma nosūtīšana (līdz 20 vārdiem)

2,40