Izsekojami pasta sūtījumi

Lai sūtījumu saņemšana būtu savlaicīga un droša, rūpējieties, lai uz Jūsu pastkastītes ir norādīts mājas nosaukums vai dzīvokļa numurs, lai pastkastīte ir labā tehniskā stāvoklī un tās saturam nevar piekļūt citas personas.

Ja izmērs neļauj sūtījumu ievietot adresāta pastkastītē, mēs atstājam aicinājumu ierasties pēc sūtījuma pasta nodaļā. Ja adresāts 5 dienu laikā neierodas pēc sūtījuma, viņš saņem atkārtotu aicinājumu. Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.