Akcionāru sapulce ← Atpakaļ

Nr. Akcionāru sapulces datums Akcionāru sapulcē izskatāmais jautājums Akcionāru sapulces lēmums
1. 04.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” Valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim, izpildi. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2019.gada otrajā pusgadā.
2. 20.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” plānoto finansiālo radītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gada provizorisko izpildi (saskaņā ar operatīvajiem datiem) un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2020.gadam.

1.Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par plānoto finansiālo rādītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gadam provizorisko izpildi.

2. Apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2020.gadam.