Reklāma pasta nodaļās

Piedāvājam iespēju izmantot pasta nodaļas, lai popularizētu savus pakalpojumus, produktus un veicinātu to pārdošanu, kā arī organizēt tiešās pārdošanas aktivitātes.

 

Vēl efektīvākas reklāmas kampaņas kopā ar Latvijas Pastu!

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju (43% no LV iedzīvotājiem vecumā no 18-74 gadiem) vismaz 1 reizi ir apmeklējuši kādu no pasta nodaļām.

Izmantojiet iespēju izvietot reklāmas bukletus, plakātus, stendus un video rullīšus pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un sasniedziet vēlamo mērķauditoriju īstajā brīdī!

Vēlies uzzināt detalizētāk:

Tālrunis: +371 25940866

E-pasts - gatis@mrvls.lv

Vēlies uzzināt detalizētāk, skaties šeit!

Tālrunis: +371 25940866

E-pasts - gatis@mrvls.lv

VAS "Latvijas Pasts" pakalpojuma Reklāma pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pilnvarotais sniedzējs ir SIA "MRVLS".

Tālrunis: +371 25940866

E-pasts - pasts@mrvls.lv