Iepirkumi

VAS “Latvijas Pasts” iepirkumi, kuru līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteikto līgumcenas robežvērtību pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3318

VAS “Latvijas Pasts” iepirkumi, kas nesasniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā un MK noteikumos noteikto līgumcenu robežvērtības tiek veikti elektronisko iepirkumu sistēmā “Mercell”, informācija pieejama ŠEIT.

Vēsturiskos iepirkumus lūdzam skatīt ŠEIT.