Vispārējie stratēģiskie mērķi

  • Veicināt uz jaunajām tehnoloģijām balstītu un uz aktuālajām klientu vajadzībām orientētu pasta pakalpojumu sniegšanu un attīstību.
  • Uzlabot pasta tīkla darbības efektivitāti, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju sasniedzamību.
  • Būt tirgus līderim starp pasta pakalpojumu sniedzējiem Latvijas tirgū un nodrošināt kvalitatīvu iekšzemes un pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.