Ierakstīti pasta sūtījumi

Reģistrēti sūtījumi, kurus adresātam izsniedzam pret parakstu par saņemšanu.

Ātrākai un ērtākai saziņai, nosūtot ierakstītu un/vai apdrošinātu sūtījumu, aicinām uz sūtījuma adreses pusē norādīt saņēmēja tālruņa numuru! Tas veicinās ātrāku saņēmēja informēšanu par sūtījuma saņemšanu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

Pašapkalpošanās vietnē Mans Pasts noformētiem sūtījumiem tiek piešķirta atlaide 0,59 EUR apmērā.

Sūtījumu statusu ir iespējams noskaidrot sadaļā Meklēt sūtījumu.

 

Vēstuļu korespondences sūtījums ar dokumentiem

Vēstuļu korespondences sūtījumā Jūs varat nosūtīt dažādus rakstveida paziņojumus. 

Pieņemam ierakstītus sūtījumus nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.
 

Vēstuļu korespondences sūtījums ar sīkiem priekšmetiem

Vēstuļu korespondences sūtījumā Jūs varat nosūtīt dažādus sīkus, neplīstošus priekšmetus.

Pieņemam ierakstītus sūtījumus nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu sūtījuma iesaiņojumam jābūt tādam, lai tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā. Nosūtāmo priekšmetu vērtība nedrīkst pārsniegt 350,00 EUR*.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko  pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

* Minētā summa neattiecas uz atlīdzības apmēru sūtījuma nozaudēšanas gadījumā.

Pasta paka

 

Pasta pakā Jūs varat nosūtīt rūpniecības, sadzīves, kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus ar komercvērtību vai bez tās.

Pieņemam pasta pakas nosūtīšanai iekšzemē un uz ārvalstīm.

Pārrobežu sūtījuma iesaiņojumam jābūt tādam, lai tiek nodrošināta satura saglabāšana transportēšanas laikā.

Aizliegts nosūtīt priekšmetus, kurus aizliegts ievest saņemšanas vietas valstī, un priekšmetus, kurus aizliegts izvest no Latvijas. Plašāka informācija par aizliegumiem pieejama pasta nodaļās un Starptautisko  pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.
 

  • Noformējiet atbilstoši Sūtījumu adresēšanas nosacījumiem
  • Aizpildot veidlapas pārrobežu pakām pasta nodaļā vai pašapkalpošanās vietnē Mans Pasts, prasīto informāciju norādiet angļu, franču valodā vai kādā no saņēmēja valsts oficiālajām valodām.
  • Apmaksājiet skaidrā naudā vai ar maksājuma karti un nododiet nosūtīšanai jebkurā pasta nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi, personas apliecību) vai vadītāja apliecību.

Saskaņā ar Pasaules pasta konvenciju, pasta operatoram ir tiesības pasta pakas neizsniegšanas gadījumā, kurai beidzies glabāšanas laiks, un nosūtot to atpakaļ, piestādīt rēķinu par atpakaļ nosūtīšanu, kas būs jāsamaksā sūtījuma sūtītājam pakas saņemšanas brīdī. 

 

Paziņojums par izsniegšanu

Izvēloties šo papildpakalpojumu, Jūs saņemat paziņojumu ar apstiprinājumu, ka adresāts ir saņēmis Jūsu pasta sūtījumu.
 

  • Aizpildiet veidlapu CN 07, kas pieejama pasta nodaļās. Iekšzemes sūtījumiem varat izmantot arī veidlapu PS4 sistēmā Mans Pasts.
  • Apmaksājiet papildpakalpojumu un sūtījuma pārsūtīšanas maksu

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar 21% pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Papildpakalpojuma veids EUR
Paziņojums par izsniegšanu iekšzemes sūtījumam 2,20
Paziņojums par izsniegšanu pārrobežu sūtījumam 3,00

 

 

Lielizmēra

Jums ir iespēja nosūtīt nestandarta formas un izmēra pasta pakas iekšzemē.

Nosacījumi - garuma un lielākā apkārtmēra summa līdz 450 cm, neviens no izmēriem nedrīkst pārsniegt 200 cm

Par Lielizmēra pasta sūtījuma nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā.

 

Plīstošs

Jūs varat nosūtīt pasta pakas, kuru saturs ir viegli plīstošs un piegādes laikā nepieciešama īpaša uzmanība. Iesaiņojiet paku atbilstoši tās svaram, formai un saturam, lai nodrošinātu tās saglabāšanu transportēšanas laikā. 

Par Plīstošas pasta pakas nosūtīšanu tiek piemērota maksa, kas ir puse no pasta pakas pārsūtīšanas maksas un tā tiek iekļauta kopējā pasta pakas pārsūtīšanas summā. 

Pārrobežu sūtījumiem papildpakalpojuma pieejamību nosaka adresāta valsts pasta operators.Uzziniet sīkāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

 

 

Sūtījuma veids

Piemēri

Izmērs

Maksimālais svars

Vēstuļu korespondences sūtījums ar dokumentiem

Personīgā sarakste, rēķins, paziņojums

Ruļļiem

  2 kg

Vēstuļu korespondences sūtījums ar sīkiem priekšmetiem

Apģērbs, saldumi

Ruļļiem

 2 kg

Pasta paka

Apģērbs, apavi, pārtikas preces

Noformējot papildpakalpojumu “Lielizmēra”, varat nosūtīt arī lielāku vai nestandarta izmēra paku.

Iekšzemes pakai 20 kg.

Pārrobežu pakai maksimālo svaru nosaka izsniegšanas vietas valsts pasta operators.

Uzziniet sīkāk Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.

Pasta paka

Aprēķiniet maksu par pakas nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.

Visu pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams šeit.

Vēstuļu korespondences sūtījums

Aprēķiniet maksu par vēstuļu korespondences sūtījuma nosūtīšanu, izmantojot Tarifu kalkulatoru.
Visu pasta pakalpojumu tarifu saraksts pieejams šeit.