Latvijas Pasta Valde

 

Paziņojums par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu atlases procesa rezultātiem.
 

Valdes priekšsēdētājs

Mārcis Vilcāns

M.Vilcāns ieguvis profesionālo maģistra grādu ekonomikā Banku augstskolā, un viņam ir būtiska darba pieredze pasta nozarē, organizējot un vadot reformu un modernizācijas procesus, ieviešot aktuālus IT un vadības risinājumus pārvaldāmajās struktūrvienībās, kā arī īstenojot pārrobežu sadarbības projektus un vadot skaita ziņā lielus darba kolektīvus. Vadījis loģistikas kursu biznesa augstskolas Turība studentiem un kā eksperts darbojies dažādās nozares padomēs saistībā ar loģistiku. M.Vilcāns Latvijas Pastā strādā kopš 2005.gada, iepriekš vadījis Latvijas Pasta Tirdzniecības, Sūtījumu apstrādes un piegādes un Eksprespasta departamentu, bijis 2016.gada 22.aprīlī ieceltās Latvijas Pasta pagaidu valdes priekšsēdētājs.
No 2016.gada 1.augusta Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs.

Mārča Vilcāna pilnvaru termiņš ir no 2021.gada 1.augusta līdz brīdim, kad VAS “Latvijas Pasts” padome par VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Valdes locekļi

Kristaps Krūmiņš

K.Krūmiņam ir bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē un papildu izglītība stratēģiskajā vadībā, kas iegūta Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā. K.Krūmiņam ir ievērojama pieredze vadošos amatos pasta nozarē, organizējot darbu un nodrošinot procesu vadību skaitliski lielās struktūrvienībās. Latvijas Pastā K.Krūmiņš strādā kopš 2005.gada: bijis uzņēmuma galvenais ekonomists, Pasta tīkla vadības departamenta direktora vietnieks, Pasta pakalpojumu nodrošināšanas departamenta direktora pienākumu izpildītājs un 2016.gada 22.aprīlī ieceltās pagaidu valdes loceklis.
No 2016.gada 1.augusta Latvijas Pasta valdes loceklis.
Kristapa Krūmiņa pilnvaru termiņš ir no 2021.gada 1.augusta līdz brīdim, kad VAS “Latvijas Pasts” padome par VAS “Latvijas Pasts” valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Anda Ozola

A.Ozola ieguvusi jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē un profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā Turība. A.Ozolai ir būtiska darba pieredze pasta nozares juridisko jautājumu risināšanā un vadībā. Kā juriskonsulte sākusi darbu Latvijas Pastā 2000.gadā, bijusi Juridiskās daļas vadītāja vietniece, bet no 2004.gada – Juridiskā departamenta direktore.
No 2016.gada 1.augusta Latvijas Pasta valdes locekle.
Andas Ozolas pilnvaru termiņš ir no 2021.gada 1.augusta līdz brīdim, kad VAS “Latvijas Pasts” padome par VAS “Latvijas Pasts” valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" valdes reglaments.