Komercdarbības veidi

(saskaņā ar NACE klasifikatoru) 

 • Pasta un kurjeru darbība (53)
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4)
 • Kravu iekraušana un izkraušana (52.24)
 • Cita monetārā starpniecība (64.19)
 • Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99)
 • Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.1)
 • Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.9)
 • Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.1)
 • Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21)
 • Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.1)
 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2)
 • Izdevējdarbība (58)
 • Zinātniskās pētniecības darbs (72)
 • Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi (73)
 • Iepakošanas pakalpojumi (82.92)
 • Telekomunikācija (61)
 • Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11)
 • Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; Interneta portālu darbība (63.1)
 • Aviotransporta palīgdarbības (52.23)
 • Pārējās transporta palīgdarbības  (52.29)