Tarifu projekts

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" (turpmāk - VAS "Latvijas Pasts"), vienotais reģ. Nr.40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1000, 2024.gada 4.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza pasta pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar "Universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku".

Piedāvātie tarifi un salīdzinājums ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem ir pieejams šeit

Piedāvātie tarifi stājas spēkā likumā "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā. VAS "Latvijas Pasts" vēlamais piedāvāto tarifu spēkā stāšanās termiņš ir 2025.gada 1.janvāris.

Tarifu izmaiņas saistītas ar klientu paradumu maiņu, tradicionālo pasta sūtījumu apjoma samazinājumu, transporta un loģistikas izmaksu kāpumu, energoresursu cenu palielināšanos un darbinieku atalgojuma pieaugumu.