Vienkārši pasta sūtījumi

Vienkārši sūtījumi, ko jūs varat saņemt savā pastkastītē.

 

Lai sūtījumu saņemšana būtu savlaicīga un droša, rūpējieties, lai uz jūsu pastkastītes ir norādīts māju nosaukums vai dzīvokļa numurs, lai pastkastīte ir labā tehniskā stāvoklī un tās saturam nevar piekļūt citas personas.

Ja izmērs neļauj sūtījumu ievietot adresāta pastkastītē, mēs atstājam aicinājumu ierasties pēc sūtījuma pasta nodaļā. Ja adresāts 5 dienu laikā neierodas pēc sūtījuma, viņš saņem atkārtotu aicinājumu. Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.

Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.
 

Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Aizpildiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai PS50
 • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu. Pensionāriem - 50% atlaide
 • Saņemiet atslēgu


Sūtījumu saņemšana

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savas adreses pierakstā:

 • Vārdu, uzvārdu
 • Abonenta kastītes numuru
 • Pasta nodaļas nosaukumu
 • Apdzīvotās vietas nosaukumu
 • Pasta indeksu

Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienā pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit

Korespondences pāradresācija

Pārsūtam jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršas un ierakstītas pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas
 • Nepilnīgi apmaksātas vēstules
 • Paziņojumu par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu CN 07
 • Paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu PS4


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā:

 • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai: vārds, uzvārds; adrese, no kuras vēlaties korespondenci pāradresēt; adrese, uz kuru vēlaties korespondenci pāradresēt; termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis) 
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu


Pakalpojums tiek nodrošināts ne ātrāk kā 5 darba dienā pēc iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.
Latvijas lauku teritorijās pāradresācija ir bez maksas, ja visas vienā adresē dzīvojošās privātpersonas piekrīt savas korespondences pāradresācijai uz abonenta kastīti.

Sīkāku informāciju lasiet šeit

Turpmāk vienkāršajām starptautiskajām sīkpakām, uz kurām būs norādīts mobilā tālruņa numurs un kuras nevar ievietot pastkastītē, Latvijas Pasts informēs Jūs par sūtījumu saņemšanu, nosūtot īsziņu.

Ierodoties pasta nodaļā, savu sūtījumu varēsiet saņemt uzrādot īsziņā saņemto numuru un personu apliecinošu dokumentu.

Ja 7 dienu laikā no saņemšanas brīža pasta nodaļā sūtījums netiks izņemts, Jums tiks piegādāts atkārtots informatīvais paziņojums,  ievietojot Jūsu pastkastītē pēc norādītās adreses.

Svarīgi!

 • Līdz sūtījuma saņemšanai pasta nodaļā saglabājiet saņemto īsziņu par Jums adresēto sūtījumu!
 • Latvijas Pasts aicina visus klientus, kuri iepērkas interneta veikalos, korekti norādīt savu mobilā tālruņa numuru, jo tas nodrošinās ātrāku informācijas saņemšanu par Jums adresēto sūtījumu.