Iesniegumi par iekšzemes sūtījumiem

Ja nepieciešams, jūs varat mainīt reģistrēta sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus:

 • pasta nodaļā iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos papildus dokumentus,
 • noformējot iesniegumu manspasts.lv,
 • noformējot iesniegumu un apmaksu elektroniski. Papildus informāciju, nosacījumus un Latvijas Pasta rekvizītus atradīsiet SPIEŽOT ŠEIT. 

Iekšzemes pasta sūtījums ir pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas Republikas robežās.

Reģistrēts pasta sūtījums ir pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu.

 

Uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Latvijas Pastu, piedāvājam maksu par iesniegumiem iekļaut ikmēneša rēķinā. Noformētu iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem papildus dokumentiem nosūtiet Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļai Ziemeļu ielā 10, Lidostā Rīga, Mārupes nov., LV-1000 vai nosūtiet uz e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz uznemumiem@pasts.lv.

Sūtījuma adreses maiņa / precizēšana

Viena konkrēta reģistrēta pasta sūtījuma pārsūtīšana uz citu adresi Latvijā vai uz sūtījuma kļūdaini norādītas adreses labošana, precizēšana.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Sākotnēji norādītā adrese, uz kuru sūtījums adresēts
 • Jaunā adrese, uz kuru sūtījums jānosūta

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā. 

Sūtījuma adresāta maiņa

Viena konkrēta reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma adresāta maiņa.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adresāta maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem ir noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojuma pārdošanas daļā).

Iesniegumā par adresāta maiņu obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs 
 • Sūtītāja juridiskais personas nosaukums un kontaktinformācija (kontaktinformācija un e-pasta adrese)
 • Sākotnēji norādītais adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums 
 • Jaunā adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums 
 • Adresāta adrese

Iesniegums tiks izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adresāta maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā). Ja, noformējot sūtījumu, tika izmantots papildus pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu, bet paziņojums nav saņemts, maksa par šo pakalpojumu no sūtītāja netiek iekasēta.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) 2,20

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

Sūtītājam un adresātam ir tiesības pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu pasta nodaļā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Termiņš, līdz kuram pagarināt sūtījuma glabāšanu

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana 2,20

*Pakalpojuma maksa – 1,75 EUR par katru sūtījumu. Pakām un sīkpakām papildus tiek iekasēta maksa par sūtījuma glabāšanu pasta nodaļā 0,50 EUR/diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas). Maksa par glabāšanu netiek piemērota pārrobežu sīkpakām, kuru svars nepārsniedz 500 g.

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

 

Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa

Sūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt iepriekš noteikto sūtījuma pēcmaksas apmēru.

Uzmanību - arī jaunā pēcmaksas summa nedrīkst pārsniegt pasta sūtījuma apdrošinājuma summu.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par pēcmaksas summas maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese
 • Sākotnēji norādītā pēcmaksas summa
 • Jaunā pēcmaksas summa

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana)

Sūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ paša nosūtīto reģistrēto pasta sūtījumu.

Pakalpojumu varam nodrošināt tikai tad, ja sūtījums vēl nav izsniegts adresātam, un to var noskaidrot, zvanot uz Latvijas Pasta Klientu servisa informatīvo tālruni 27008001, 67008001 vai pārbaudot sūtījuma statusu.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma atsaukumu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt Latvijas Pasta Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

Lai paātrinātu iesnieguma apstrādi, iesniedzot iesniegumu, sūtītājs var apmaksāt telefaksa izmantošanas pakalpojumu pasta nodaļā.

Saņemot atgriezto sūtījumu, sūtītājs sedz papildu faktiskās izmaksas, ja tādas ir (piemēram, sūtījuma uzglabāšana).

Latvijas Pasts neatmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu šādos gadījumos:

 • Ja sūtītājs ir apmaksājis sūtījumu ar pastmarkām
 • Ja sūtījums ir izsūtīts no nosūtīšanas pasta nodaļas vai nodots glabāšanā

Latvijas Pasts atmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtījums vēl nav pārsūtīts un atrodams nosūtīšanas pasta nodaļā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) 3.53+faktiskās izmaksas par katru sūtījumu

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Steidzama iekšzemes izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu. Ja, noformējot sūtījumu, tika izmantots papildus pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu, bet paziņojums nav saņemts, maksa par šo pakalpojumu no sūtītāja netiek iekasēta.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

Iesniegums tiek izskatīts divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Iesnieguma veids EUR
Steidzama iekšzemes izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) 10,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejuplādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Izziņa par iekšzemes reģistrēta sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu. Ja, noformējot sūtījumu, tika izmantots papildus pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu, bet paziņojums nav saņemts, maksa par šo pakalpojumu no sūtītāja netiek iekasēta.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese)
 • Sūtītāja adrese
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese

Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par iekšzemes reģistrēta sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem (par katru sūtījumu) 10,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejuplādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Pakalpojuma veids Pakalpojuma maksa (EUR Veidlapas
Sūtījuma adreses maiņa 2,20  Iesniegums
Sūtījuma adresāta maiņa 2,20 Iesniegums
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana 2,20 + pakām un sīkpakām virs 500g sūtījuma glabāšanas maksa 0.50 EUR diennaktī Iesniegums
Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa 2,20 Iesniegums
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu 2,20 Iesniegums

Steidzama iekšzemes izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

10,00  

Izziņa par iekšzemes reģistrēta sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem

10,00  
Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) 3.53 + faktiskās izmaksas Iesniegums

Pakalpojumu maksā iekļauts PVN 21%