Iesniegumi par iekšzemes sūtījumiem

Ja nepieciešams, jūs varat mainīt ierakstīta vai  apdrošināta sūtījuma piegādes un saņemšanas sākotnējos nosacījumus:

 • pasta nodaļā iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pievienojot nepieciešamos papildus dokumentus,
 • noformējot iesniegumu un apmaksu elektroniski. Papildus informāciju, nosacījumus un Latvijas Pasta rekvizītus atradīsiet ŠEIT.

Iekšzemes pasta sūtījums ir pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas Republikas robežās.

Ierakstīts vai apdrošināts pasta sūtījums ir pasta sūtījums, par kuru sūtītājam izsniedz kvīti, kas apstiprina, ka pasta sūtījums ir nodots pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, un kuru adresātam izsniedz pret parakstu.

 

Uzņēmumiem, kuriem ir noslēgts līgums ar VAS "Latvijas Pasts", piedāvājam maksu par iesniegumiem iekļaut ikmēneša rēķinā. Noformētu iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem papildus dokumentiem nosūtiet VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļai Ziemeļu ielā 10, Lidostā Rīga, Mārupes nov., LV-1000 vai nosūtiet uz e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu uz uznemumiem@pasts.lv.

Sūtījuma adreses maiņa / precizēšana

Viena konkrēta ierakstīta vai apdrošināta pasta sūtījuma pārsūtīšana uz citu adresi Latvijā vai uz sūtījuma kļūdaini norādītas adreses labošana, precizēšana.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Sākotnēji norādītā adrese, uz kuru sūtījums adresēts;
 • Jaunā adrese, uz kuru sūtījums jānosūta.

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adreses maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā. 

Sūtījuma adresāta maiņa

Viena konkrēta ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma adresāta maiņa.

Saskaņā ar Pasta likumu un Pasaules Pasta konvenciju par adreses norādīšanu uz pasta sūtījuma ir atbildīgs sūtītājs.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju, un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma adresāta maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem ir noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojuma pārdošanas daļā).

Iesniegumā par adresāta maiņu obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja juridiskais personas nosaukums un kontaktinformācija (kontaktinformācija un e-pasta adrese);
 • Sākotnēji norādītais adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Jaunā adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums; 
 • Adresāta adrese.

Iesniegums tiks izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma adresāta maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā. 

Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā). Ja, noformējot sūtījumu, tika izmantots papildus pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu, bet paziņojums nav saņemts, maksa par šo pakalpojumu no sūtītāja netiek iekasēta.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Sūtītāja adrese;
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
 • Adresāta adrese.

Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) 2,20

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana

Sūtītājam un adresātam ir tiesības pagarināt pasta sūtījuma glabāšanas termiņu pasta nodaļā līdz diviem mēnešiem no tā saņemšanas dienas.

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Termiņš, līdz kuram pagarināt sūtījuma glabāšanu.

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma glabāšanas termiņa pagarināšana 2,20

*Pakalpojuma maksa – 1,75 EUR par katru sūtījumu. Pakām un vēstuļu korespondences sūtījumiem ar precēm vai sīkiem priekšmetiem papildus tiek iekasēta maksa par sūtījuma glabāšanu pasta nodaļā 1,00 EUR/diennaktī (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas). Maksa netiek piemērota vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru svars nepārsniedz 500 g.

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

 

Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa

Sūtītājam ir tiesības samazināt vai palielināt iepriekš noteikto sūtījuma pēcmaksas apmēru.

Uzmanību - arī jaunā pēcmaksas summa nedrīkst pārsniegt pasta sūtījuma apdrošinājuma summu.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju un sūtītājs vērsīsies VAS "Latvijas Pasts" ar iesniegumu par pēcmaksas summas maiņu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Sūtītāja adrese;
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Adresāta adrese;
 • Sākotnēji norādītā pēcmaksas summa;
 • Jaunā pēcmaksas summa.

Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma pēcmaksas summas maiņa (par katru sūtījumu) 2,20

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana)

Sūtītājam ir tiesības saņemt atpakaļ paša nosūtīto ierakstīto vai apdrošināto pasta sūtījumu.

Pakalpojumu varam nodrošināt tikai tad, ja sūtījums vēl nav izsniegts adresātam, un to var noskaidrot, zvanot uz VAS "Latvijas Pasts" informatīvo tālruni 27008001, 67008001 vai pārbaudot sūtījuma statusu.

Ja esat adresāts – jums ir jāsazinās ar sūtītāju, un sūtītājs vērsīsies Latvijas Pastā ar iesniegumu par sūtījuma atsaukumu. 

Ja esat sūtītājs – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu (klienti, kuriem noslēgts līgums, pakalpojumu var pieteikt VAS "Latvijas Pasts" Pakalpojumu pārdošanas daļā).

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Sūtītāja adrese;
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Adresāta adrese.

Saņemot atgriezto sūtījumu, sūtītājs sedz papildu faktiskās izmaksas, ja tādas ir (piemēram, sūtījuma uzglabāšana).

VAS "Latvijas Pasts" neatmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu šādos gadījumos:

 • Ja sūtītājs ir apmaksājis sūtījumu ar pastmarkām
 • Ja sūtījums ir izsūtīts no nosūtīšanas pasta nodaļas vai nodots glabāšanā

VAS "Latvijas Pasts" atmaksā sākotnēji iekasēto sūtījuma pārsūtīšanas maksu, ja sūtījums vēl nav pārsūtīts un atrodams nosūtīšanas pasta nodaļā.

Iesnieguma veids EUR
Sūtījuma atsaukums (atpakaļ sūtīšana) 3.53+faktiskās izmaksas par katru sūtījumu

 Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit vai sagatavot brīvā formā.

Steidzama iekšzemes izziņa par reģistrēta sūtījuma izsniegšanu

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu.

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Sūtītāja adrese;
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Adresāta adrese.

Iesniegums tiek izskatīts divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Iesnieguma veids EUR
Steidzama iekšzemes izziņa par ierakstīta vai apdrošināta sūtījuma izsniegšanu (par katru sūtījumu) 10,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejuplādēt šeit.

Izziņa par iekšzemes reģistrēta sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem

Sūtītājam un adresātam ir tiesības sešu mēnešu laikā no ierakstīta vai apdrošināta iekšzemes pasta sūtījuma nodošanas dienas pieprasīt informāciju par sūtījuma izsniegšanu, ja jums nepieciešams paraksts un precīzs datums par sūtījuma izsniegšanu (piegādi).

Ja esat sūtītājs pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu un uzrādot čeka vai kvīts oriģinālu par sūtījuma nosūtīšanu. 

Ja esat adresāts un zināt sūtījuma numuru – pakalpojumu var pieteikt jebkurā pasta nodaļā, iesniedzot aizpildītu iesniegumu.

Iesniegumā obligāti ir jānorāda šāda informācija:

 • Sūtījuma numurs;
 • Sūtītāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums un kontaktinformācija (kontakttālrunis un e-pasta adrese);
 • Sūtītāja adrese;
 • Adresāta vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums;
 • Adresāta adrese.

Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā.

Iesnieguma veids EUR
Izziņa par iekšzemes ierakstīta vai apdrošināta sūtījuma izsniegšanu periodā no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem (par katru sūtījumu) 10,00

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejuplādēt šeit.

Iesniegums par nozaudētu un/vai bojātu pakomātu sūtījumu

Iesnieguma veids EUR
Iesniegums par nozaudētu un/vai bojātu pakomāta sūtījumu bezmaksas

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Iesniegums par atgriezta sūtījuma nosūtīšanas maksas atgriešanu, ja sūtījumā konstatētas aizliegtas vielas vai priekšmeti

Nosūtītājs var pieprasīt atgriezt nosūtīšanas maksu, sagatavojot un nosūtot iesniegumu uz Latvijas Pasta Klientu centra e-pastu info@pasts.lv. No kompensējamās summas tiks ieturēta maksa par sūtījuma apstrādi saskaņā ar Latvijas Pasta pakalpojumu tarifu grāmatu

 

Iesnieguma veids EUR
Iesniegums par atgriezta sūtījuma nosūtīšanas maksas atgriešanu, ja sūtījumā konstatētas aizliegtas vielas vai priekšmeti Saskaņā ar tarifa grāmatu

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.

Iesniegums par vairumā nodoto sūtījumu saraksta dublikātu

Nosūtītājs var pieprasīt izsniegt vairumā nodoto sūtījumu saraksta dublikātu. Maksa tiks iekasēta saskaņā ar Latvijas Pasta pakalpojumu tarifu grāmatu.

Iesnieguma veids EUR
Iesniegums par vairumā nodoto sūtījumu saraksta dublikātu Saskaņā ar tarifa grāmatu

Iesnieguma veidlapu jūs varat lejupielādēt šeit.