Korespondences pāradresācija

Pārsūtam jūsu korespondenci uz citu jums vēlamu adresi, tai skaitā abonenta kastīti.

 

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršas un ierakstītas pastkartes, vēstules, bandroles,sīkpakas
 • Nepilnīgi apmaksātas vēstules
 • Paziņojumu par iekšzemes un pārrobežu sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu CN 07
 • Paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu PS4


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā

Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai, kurā norādīts:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Adrese, no kuras korespondenci pāradresēt
 • Adrese, uz kuru korespondenci pāradresēt
 • Termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis)
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu
 • Pilnvarojuma gadījumā iesniedziet pilnvaru, kas apliecina Jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.

Pakalpojums tiek nodrošināts ar piekto darba dienu no iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.

Jūsu ērtībai iespējams pakalpojuma maksu iekļaut ikmēneša rēķinā. Par līguma noslēgšanas iespējām interesēties pa tālruni 67008002.

 

 

e - atgādinājums

Pakalpojums nodrošina bezmaksas īsziņas saņemšanu ar atgādinājumu, ka ir palikušas 10 dienas līdz pāradresācijas apmaksas termiņa beigām. Piesakiet pakalpojumu pasta nodaļā kopā ar korespondences pāradresāciju.

Papildpakalpojumu sniedzam bez maksas.

Pakalpojums Cena
Korespondences pāradresācija (mēnesī) 14 EUR