Vienkārši pasta sūtījumi

Vienkārši sūtījumi, ko Jūs varat saņemt savā pastkastītē, ja izmērs ir atbilstošs.

 

Lai sūtījumu saņemšana būtu savlaicīga un droša, rūpējieties, lai uz Jūsu pastkastītes ir norādīts uzņēmuma nosaukums vai biroja numurs, lai pastkastīte ir labā tehniskā stāvoklī un tās saturam nevar piekļūt citas personas.

Ja izmērs neļauj sūtījumu ievietot adresāta pastkastītē, mēs atstājam aicinājumu ierasties pēc sūtījuma pasta nodaļā. Ja adresāts 5 dienu laikā neierodas pēc sūtījuma, viņš saņem atkārtotu aicinājumu. Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.

Abonenta kastīte

Piedāvājam abonēt slēdzamu skapīti drošai pasta sūtījumu saņemšanai pasta nodaļā. Abonenta kastītē varat saņemt uz abonenta kastītes adresi adresētos pasta sūtījumus un abonētos preses izdevumus.


Kastītes abonēšana 

Piesakiet abonenta kastītes abonēšanu pasta nodaļā, kurā vēlaties kastīti:

 • Aizpildiet Pieteikumu abonenta kastītes abonēšanai;
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu;
 • Iesniedziet uzņēmuma pilnvaru, kas apliecina Jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības;
 • Apmaksājiet kastītes abonēšanu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu;
 • Saņemiet atslēgu.


Sūtījumu saņemšana 

Lai saņemtu sūtījumus abonenta kastītē, iekļaujiet savā adreses pierakstā:

 • Uzņēmuma nosaukumu;
 • Abonenta kastītes numuru;
 • Pasta nodaļas nosaukumu;
 • Apdzīvotās vietas nosaukumu;
 • Pasta indeksu.

Sīkāku informāciju lasiet šeit

Korespondences pāradresācija

Jūs varat pāradresēt uz citu adresi:

 • Iekšzemes un pārrobežu vienkāršus un ierakstītus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 • Nepilnīgi apmaksātus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 • Paziņojumu par iekšzemes un pārrobežu sūtījuma saņemšanu / piegādi / izmaksu /reģistrēšanu;
 • Paziņojumu par reģistrēta iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu.


Piesakiet pāradresāciju pasta nodaļā: 

 • Aizpildiet Iesniegumu korespondences pāradresācijai, kurā norādīts:
 • Uzņēmuma nosaukums,
 • Adrese, no kuras korespondenci pāradresēt,
 • Adrese, uz kuru korespondenci pāradresēt,
 • Termiņš, kurā jānodrošina pāradresācija (minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 mēnesis),
 • Uzrādiet personu apliecinošu dokumentu;
 • Iesniedziet uzņēmuma pilnvaru, kas apliecina Jūsu ieņemamo amatu un pārstāvības tiesības;
 • Apmaksājiet pakalpojumu skaidrā naudā, ar karti vai pārskaitījumu.

Pakalpojums tiek nodrošināts ar piekto darba dienu no iesnieguma iesniegšanas pasta nodaļā.

Noformētu iesniegumu varat arī nosūtīt VAS "Latvijas Pasta" Pakalpojumu pārdošanas daļai Ziemeļu ielā 10, Lidostā Rīga, Mārupes nov., LV-1000 vai uz e-pastu uznemumiem@pasts.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

Sīkāku informāciju lasiet šeit

E-aicinājums par pasta sūtījuma saņemšanu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā tiek nosūtīts adresātiem, kuru tālruņa numurs ir norādīts uz pasta sūtījuma, tādējādi izsakot šādu vēlmi un sniedzot e-aicinājuma saņemšanai nepieciešamo informāciju pasta sūtījuma nosūtītājam.

Ierodoties pasta nodaļā, savu sūtījumu varēsiet saņemt uzrādot aicinājumu SMS formātā vai aicinajumu papīra formātā.
Vienkāršo sūtījumu saņemšanai nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments!

Ja 5 dienu laikā no saņemšanas brīža pasta nodaļā sūtījums netiks izņemts, Jums tiks piegādāts atkārtots informatīvais aicinājums.

 

Svarīgi!

 • Līdz sūtījuma saņemšanai pasta nodaļā saglabājiet saņemto īsziņu par Jums adresēto sūtījumu!
 • Latvijas Pasts aicina visus klientus, kuri iepērkas interneta veikalos, korekti norādīt savu mobilā tālruņa numuru, jo tas nodrošinās ātrāku informācijas saņemšanu par Jums adresēto sūtījumu.

Klientam ir iespēja atteikties no elektroniskās saziņas par sūtījumu saņemšanu, izmantojot vienu no zemāk minētajiem variantiem:

 • iesniedzot brīvas formas iesniegumu jebkurā Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi un mobilā tālruņa numuru vai
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@pasts.lv.