Naudas pārvedumi

Nosūtiet skaidru naudu saņēmējam Latvijā vai kādā no 26 pasaules valstīm. 

Lai veiktu naudas pārvedumu, nav nepieciešams atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā.

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē Latvijā.

Lai nosūtītu naudas pārvedumu:

 • nosauciet pasta nodaļas darbiniekam nosūtāmo naudas summu, saņēmēja vārdu, uzvārdu un adresi vai iesniedziet bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju.

Iekšzemes naudas pārvedumu nosūtām tajā pašā dienā.

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. 

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00

 

Pārrobežu naudas pārvedumi

Pieņemam skaidru naudu nosūtīšanai saņēmējam uz pieprasījumu pasta nodaļā vai norādītajā adresē uz:

 • Eiropas Savienības valstīm, Čehiju, Grieķiju, Itāliju, Lietuvu, Poliju, Portugāli, Šveici, Spāniju
 • NVS valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Kazahstānu,Krieviju, Moldovu, Ukrainu
 • Brazīliju, Kanādu, Turciju

Pārrobežu naudas pārvedumu pieņemšanas noteikumi katrai valstij ir atšķirīgi. 

Lai nosūtītu pārrobežu naudas pārvedumu:

 • aizpildiet veidlapu pasta nodaļā
 • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildīto veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu  saņems 5-14 darba dienu laikā.

Skaidras naudas pārvedumiem uz atsevišķām valstīm ir ierobežota maksimālā summa un pieejami atšķirīgi papildpakalpojumi.

Western Union naudas pārvedumi

Saņemiet naudas pārvedumu jebkurā pasta nodaļā, kurā sniedzam Western Union pakalpojumus:

 • aizpildiet veidlapu vai sniedziet pasta nodaļas darbiniekam nepieciešamo informāciju: naudas pārveduma kontrolnumurs, summa un valūta, sūtītāja vārds un uzvārds, valsts, no kuras nauda nosūtīta. Ja sūtītājs norādījis kontroles jautājumu, sniedziet precīzu atbildi
 • uzrādiet pasi vai personas apliecību

Western Union naudas pārvedumus izsniedzam bez maksas.

Nosūtiet naudas pārvedumu jebkurā pasta nodaļā, kurā sniedzam Western Union pakalpojumus:

 • iesniedziet pasta nodaļas darbiniekam aizpildītu veidlapu, nosūtāmo naudas summu un maksu par pakalpojumu vai bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma kopiju
 • uzrādiet pasi vai personas apliecību
 • naudas pārvedums tiek reģistrēts Western Union sistēmā un jau pēc dažām minūtēm ir pieejams saņēmējam
 • veidlapu un čeku saglabājiet līdz brīdim, kad nauda ir izmaksāta saņēmējam

Izmantojiet papildpakalpojumus, ja tie ir pieejami valstī, uz kuru tiek veikts naudas pārvedums:

 • īsa paziņojuma nosūtīšana saņēmējam (līdz 20 vārdiem)
 • saņēmēja informēšana pa tālruni par pienākušo pārvedumu naudas piegāde uz norādīto adresi

Piedāvājam nosūtīt naudu uz  bankas kontu. Nauda saņēmēja kontā tiek ieskaitīta 3 – 5 darba dienu laikā, atkarībā no izvēlētās valsts.

Jūs varat apmaksāt skaidras naudas pārvedumu jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Maksājums tiek pieņemts tikai EUR valūtā. Maksājuma uzdevumā norādiet šādus datus:

 

 

Saņēmējs VAS Latvijas Pasts 
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003052790
Norēķinu konts: LV33PARX0000828130012 
Saņēmēja banka: AS Citadele banka 
Bankas kods: PARXLV22 

Maksājuma uzdevumā jānorāda arī:

 • maksātāja nosaukums
 • reģistrācijas numurs
 • par kādu pakalpojumu maksājat

Noformēt  pārvedumu var pasta nodaļā  nākošajā darba dienā pēc naudas saņemšanas VAS Latvijas Pasta norēķinu kontā.

 

 

Iekšzemes naudas pārvedumi

Iekšzemes naudas pārvedumus, nosūtīšanai ar iemaksu skaidrā naudā, pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā. Tos var nosūtīt uz adresāta dzīvesvietas adresi, adresātam uz pieprasījumu Latvijas Pasta nodaļā vai uz viesnīcu. Saņēmējs iekšzemes naudas pārvedumu saņems 2-3 dienu laikā.

Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR (Tarifs no 01.12.2018.)

Iekšzemes naudas pārvedums

2.5% no summas, min. 1,00

 

Pārrobežu naudas pārvedumi

Latvijas Pasts piedāvā nosūtīt pārrobežu naudas pārvedumus, kurus pieņem jebkurā Latvijas Pasta nodaļā, iemaksājot nosūtāmo naudas summu eiro.

Adresāts pārrobežu naudas pārvedumu, kas nosūtīts uz Krieviju, saņems 5-7 darba dienu laikā, uz citām NVS valstīm – 14 darba dienu laikā, uz pārējām valstīm – 7-14 dienu laikā.

Latvijas Pasts pieņem pārrobežu naudas pārvedumus uz šādām valstīm:
Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Čehija, Francija, Grieķija, Gruzija, Itālija, Kazahstāna, Krievija, Lietuva, Moldova, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Taizeme, Turcija, Ukraina, Ungārija.

Naudas pārvedumiem uz citām valstīm iesakām izmantot Western Union pakalpojumus.
Pakalpojums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pakalpojuma veids

EUR (Tarifs no 01.12.2018.)

Pārrobežu naudas pārvedums

10% no summas, min. 5,00


Visiem pārrobežu pēcmaksas naudas pārvedumiem (neatkarīgi no valsts un pārveduma nosūtīšanā izmantojamās sistēmas) pakalpojuma apmērs ir līdzvērtīgs maksai par pārrobežu naudas pārvedumu – 10% no summas (min. EUR 5,00).


Papildpakalpojumi

Papildpakalpojumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, un tas ir iekļauts norādītajā tarifā.

Pakalpojuma veids

EUR

Jebkura naudas pārveduma meklēšana, labošana

1,75 + faktiskās izmaksas*

Jebkura naudas pārveduma atgriešana

3,53 + faktiskās izmaksas**

Naudas pārveduma piegāde
Var apmaksāt naudas pārveduma sūtītājs vai saņēmējs

2,50

* Faktiskās izmaksas tiek piemērotas, ja adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde ir noteikusi komisijas maksu par pārrobežu naudas pārveduma meklēšanu vai labošanu.
** Atgriežot pārrobežu naudas pārvedumu sūtītājam, tā atgriešanas brīdī adresāta pasta administrācija vai kredītiestāde no pārrobežu naudas pārveduma summas ietur tās noteikto komisijas maksu par naudas pārveduma atgriešanu.

 

Western Union naudas pārvedumi

Ar Western Union starpniecību iespējams nosūtīt/saņemt naudas pārvedumus uz/no vairāk kā 200 pasaules valstīm un teritorijām (486 000 klientu apkalpošanas vietu visā pasaulē).
 

Western Union naudas pārvedumi uz SEPA dalībvalstīm, Austrumeiropas valstīm un Krieviju

Pakalpojumu maksa naudas pārvedumiem uz Albāniju, Austriju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Čehiju, Horvātiju, Franciju, Franču Gviānu,Grieķiju, Gruziju,Gvadelupu, Igauniju, Itāliju, Īriju, Kazahstānu, Kipru, Kirgizstānu, Kosovu, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Maķedoniju, Maltu,Martiniku, Moldovu, Melnkalni, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Tadžikistānu, Turkmenistānu, Ukrainu, Ungāriju, Uzbekistānu, Zviedriju, Vāciju.

Naudas pārveduma summa (EUR) Maksa par naudas pārvedumu (EUR)
0,01 - 80,00 4,20
80,01 - 150,00 7,40
150,01 - 230,00 9,40
230,01 - 400,00 13,60
400,01 - 550,00 17,80
550,01 - 700,00 22,00
Virs 700,00 3%

 

Papildpakalpojumi 

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma maksa (EUR)

Naudas piegāde uz norādīto adresi

10,90

Saņēmēja informēšana pa norādīto tālruni

2,40

Paziņojuma nosūtīšana (līdz 20 vārdiem)

2,40

 

 Western Union naudas pārvedumi uz pārējām pasaules valstīm 

Naudas pārveduma summa (EUR) Maksa par naudas pārvedumu (EUR)
no līdz  
0,01 50,00 4,90
50,01 100,00 9,80
100,01 200,00 14,70
200,01 400,00 20,00
400,01 1 000,00 5%
1 000,01 5 000,00 4%
Virs 5 000,00 200,00