Kvalitāte

Latvijas Pasta pasta pakalpojumu kvalitātes prasības nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) izvirzītie piegādes mērķi, kas paredz, ka nākamajā darbdienā ir jāpiegādā vismaz 90% ienākošās vēstuļu korespondences sūtījumu pēc sūtījuma nodošanas pasta piekļuves punktā.

 

  • Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2020.gadā ir 85.4%, kas neatbilst SPRK noteiktajam mērķim.
  • Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2019.gadā ir 91,7%, kas atbilst SPRK noteiktajam mērķim.
  • Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2018.gadā ir 93,9%, kas atbilst SPRK noteiktajam mērķim.
  • Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2017.gadā ir 94,4%, kas atbilst SPRK noteiktajam mērķim.
  • Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2016.gadā ir 93,9%, ar standartnovirzi 0,61% kopā veidojot 94,5%, kas atbilst SPRK noteikatajam mērķim.

Kvalitātes mērķu izpilde 2015.gadā

Iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes rādītāji 2014.gadā ir 90,8%, kas atbilst SPRK noteikatajam mērķim.