Dalība starptautiskajās organizācijās ← Atpakaļ

Pasaules Pasta savienība

Pasaules Pasta savienība (PPS) ir svarīgākā organizācija pasaules pasta apmaiņas organizēšanā. Tā ir specializēta Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, dibināta 1874. gadā, un ir otra vecākā starptautiskā organizācija visā pasaulē. PPS galvenais birojs atrodas Šveices galvaspilsētā Bernē.

PPS ir 192 dalībvalstis, un tā pilda padomdevēja, starpnieka un sadarbības partnera funkcijas, kā arī, ja nepieciešams, sniedz tehnisko palīdzību ikvienam tās dalībniekam. Savienība pieņem noteikumus, kas skar starptautisko pasta sūtījumu apmaiņu, un sniedz ieteikumus, lai veicinātu vēstuļu korespondences sūtījumu, paku sūtījumu un finanšu pakalpojumu apjoma pieaugumu, uzlabojot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. PPS pārstāvības funkcijas organizācijas dalībvalstis deleģē izraudzītajiem pasta operatoriem – Latvijas gadījumā tas ir Latvijas Pasts.

PPS galvenā lēmējinstitūcija ir kongress, kas izdod vispasaules normatīvos aktus, izmaiņas un papildinājumus tajos, pārvalda Pasaules pasta konvenciju, kurai pakļaujas visi pasta operatori, izstrādā Globālo pasta stratēģiju. Kongresa galvenā funkcija ir likumdošana, taču pēdējos kongresos aizvien spilgtāk iezīmējās tendence pievērst lielāku uzmanību stratēģijas un plašākiem politikas plānošanas jautājumiem. Balsojot kongresā, Latvijas Pasts lēmumus saskaņo ar Satiksmes ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Eiropas Savienības pasta operatoriem un citiem stratēģiskajiem partneriem.

Starp kongresiem PPS lēmumus pieņem administratīvā padome un pasta darbības padome, kuras sesijas notiek divreiz gadā. Latvijas Pasts aktīvi darbojas ar gala norēķiniem un pakalpojumu kvalitāti saistītajās komitejās un vairākās darba grupās, kas saistītas ar transporta, gala norēķinu, muitas, kvalitātes, produktu stratēģijas un integrācijas, e-komercijas un paku norēķinu jautājumiem.


PostEurop

PostEurop ir tirdzniecības asociācija, kas kopš 1993. gada pārstāv Eiropas valstu pasta operatoru intereses. PostEurop dalībnieki ir 52 pasta operatori, kas darbojas 49 valstu teritorijās, kopā apkalpojot vairāk nekā 175 000 uzņēmumu, nodarbinot 2,1 miljonu cilvēku un savienojot 800 miljonu cilvēku  ik dienu.

PostEurop apvieno dalībvalstis un veicina efektīvāku sadarbību, ilgtspējīgu izaugsmi un nepārtrauktu inovāciju.

PostEurop ir arī oficiāli atzīta Pasaules Pasta savienības reģionālā savienība. To vada valde, kas ir atbildīga par asociācijas stratēģijas īstenošanas uzraudzību un ikdienas darbības kvalitātes līmeni – PostEurop valdi ievēl dalībvalstis.

Latvijas Pasts aktīvi darbojas PostEurop Eiropas lietu komitejā, kas atbild par Eiropas Savienības normatīvo aktu analīzi un dalībvalstu pasta operatoru viedokļu pārstāvību Eiropas Savienības institūcijās; PVN darba grupā, kas pārstāv dalībvalstu intereses PVN regulējuma jautājumos un Izskata ar PVN saistīto Eiropas Savienības tiesību aktu ietekmi uz pasta operatoru darbību; Pasta darbības lietu komitejā, kas koordinē ar pasta pakalpojumu kvalitāti saistītos jautājumus, veic kvalitātes analīzi, sniedz konsultācijas dalībvalstīm pasta kvalitātes uzlabošanai un ar gala norēķiniem saistītos jautājumos.

 

Starptautiskā Pasta korporācija

Starptautiskā pasta korporācija (SPK) ir pasaules pasta nozares vadošais pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina ilgtermiņa attīstību, vadot pakalpojumu kvalitāti, sadarbību un uzņēmumiem svarīgo inteliģenci, lai atbalstītu pasta operatorus mūsdienu pasaulē, kur klientu vajadzības strauji mainās.

Korporācijā ir 23 dalībvalstis, un tā apvieno Ziemeļamerikā, Eiropā un Āzijas Klusā okeāna reģionus. Latvijas Pasts nav korporācijas dalībvalsts, taču aktīvi izmanto SPK risinājumus un pakalpojumus. Kopš 1989. gada SPK nosaka kvalitātes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas standartus un izstrādājusi tehnoloģiskus risinājumus, kas palīdz dalībvalstīm uzlabot starptautisko vēstuļu korespondences un paku sūtījumu pakalpojumus. SPK iesaistās ražošanas pētniecībā, apkopojot uzņēmumiem būtisku informāciju, kā arī nodrošina virkni platformu un programmu, ko ikdienā izmanto pasta operatori.