Latvijas Pasta Padome

Pilnvaru termiņš - no 2021.gada 18. maija līdz brīdim, kad VAS “Latvijas Pasts” kapitāla daļu turētāja pārstāvis par VAS “Latvijas Pasts” padomes priekšsēdētāju/padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidāti pieteikšanās procedūru (konkursu normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

Padomes locekļi

Liene Priedīte-Kancēviča

Liene Priedīte-Kancēviča Latvijas Universitātē ir ieguvusi jurista kvalifikāciju. 

Pašlaik ieņem Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktores amatu. Satiksmes ministrijā strādā kopš 1996. gada februāra, darbu uzsākot Sakaru departamentā. Kopš 2006.gada ir Juridiskā departamenta direktore.

Mēneša atlīdzība - 2453 EUR.

Elīna Šimiņa-Neverovska

Elīna Šimiņa-Neverovska Latvijas Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Eiropas studijās. 

Pašlaik viņa ieņem Satiksmes ministrijas Eiropas Savienības lietu koordinācijas departamenta direktores amatu. Satiksmes ministrijā strādā kopš 2004.gada septembra, darbu uzsākot Juridiskajā departamentā, pēc tam vadot Eiropas lietu nodaļu departamenta ietvaros, pēc tam pastāvīgu struktūrvienību un kopš 2014.gada ir departamenta direktore. 

Ir saņēmusi Ministru kabineta Atzinības rakstu. 


Mēneša atlīdzība - 2197 EUR.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments.