Latvijas Pasta Padome

 

Latvijas Pasta padomes pilnvaru termiņš ir pieci gadi, sākot ar 2016.gada 18.maiju.

 

Padomes priekšsēdētājs 

 

Aigars Vītols

A.Vītols ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, un viņam ir būtiska darba pieredze saistībā ar pasta nozari. Iepriekš bijis SIA Abonēšanas un piegādes centrs Diena padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis, valdes padomnieks, Tehniskās vadības departamenta direktors, SIA MailMaster un  SIA Elektroniskais pasts direktoru padomes loceklis,  AS IT Latvija padomes priekšsēdētājs,  AS Latvijas Pasta pakalpojuma tīkls direktoru padomes loceklis un saimniecības daļas vadītājs, Latvijas Pasta filiāles Pasta norēķinu centrs tehniskās daļas vadītājs. Strādājis arī par SIA Witraktor projektu vadītāju un SIA Buprocon valdes locekli.

Padomes loceklis 

 

Andris Ikvilds

A.Ikvilds ieguvis maģistra grādu saimnieciskās darbības uzskaites un kontroles specialitātē Latvijas Universitātes Vadības fakultātē un Latvijas Valsts Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātē apguvis tirdzniecības ekonomista specialitāti. Arī A.Ikvilda iepriekšējā darba pieredze bijusi saistīta ar pasta nozari – viņš bijis Latvijas Pasta Iekšējā audita un kvalitātes departamenta direktors, Iekšējā audita dienesta direktors un Kontroles daļas vadītājs. Bijis arī SIA ElGoo Tech valdes loceklis, AS Paritate banka galvenā grāmatveža vietnieks, AS Latvijas Unibanka Iekšējā audita nodaļas vadītājs, SIA Creditreform galvenais grāmatvedis, Valsts finanšu inspekcijas vecākais inspektors. Pašlaik – Rīgas Domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles daļas galvenais eksperts finanšu jautājumos.

Neatkarīgais padomes loceklis 

 

Andris Nātriņš

A.Nātriņam ir Latvijas Universitātē iegūts profesionālā maģistra grāds filozofijā, studējis doktorantūras programmu biznesa vadībā starpaugstskolu (Banku augstskola, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā) programmā. Bijis AS Latvijas Krājbanka valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis, Latgales priekšpilsētas filiāles pārvaldnieks, starptautiskās filiāles pārvaldnieka vietnieks, Resursu pārvaldes Reģionālās attīstības daļas vadītāja vietnieks. Strādājis  arī AS Rīgas Apvienotā Baltijas banka Reģionālās attīstības daļas vadītāja vietnieka amatā. Patlaban ir Banku augstskolas pētniecības direktors, SIA Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra valdes loceklis, nodibinājuma Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs valdes priekšsēdētājs.
Atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” padomes reglaments
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” padomes locekļu atalgojums