Latvijas Pasta Padome

No 2021. gada 21. oktobra darbu jaunā sastāvā sākusi valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (LP) padome. Padomes priekšsēdētaja amatu ieņem Raimonds Dūda, bet padomes locekļu – Ivars Blumbergs un Anrī Leimanis.

Padomes locekļi

Raimonds Dūda

Pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Padomes priekšsēdētājs.

LP padomes priekšsēdētājs Raimonds Dūda ir stratēģiskās pārvaldības un finanšu vadības eksperts ar vairāk kā 20 gadu valdes un padomes līmeņa pieredzi starptautiskās korporatīvās kapitālsabiedrībās.
Raimonds Dūda ir ieguvis profesionālo maģistra grādu organizāciju vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā un profesionālo maģistra grādu ekonomikā Banku Augstskolā.
Aktuālajā laikā Raimonds Dūda studē Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra studiju programmā tiesību zinātnē.
Raimonds Dūda pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus SIA "Mobility Asset Management" un sabiedriskā darba ietvaros līdz šim pildīja arī padomes locekļa un finanšu komitejas vadītāja pienākumus Biedrībā Latvijas Starptautiskā skola.
Raimonds Dūda iepriekš 14 gadus vadīja auto ražotāja PSA Automobiles Citroen importētāja un izplatītāja darbību Latvijā un Lietuvā, Veho Oy Ab grupas uzņēmumu ietvaros. Raimondam Dūdam ir plaša pieredze kapitālsabiedrību attīstības stratēģiju izstrādē un ieviešanā, finanšu un risku pārvaldībā, organizāciju pārmaiņu un restrukturizāciju vadībā, biznesa attīstības jautājumu pārvaldībā, uz rezultātu sasniegšanu orientētu komandu veidošanā, efektīvas darba vides veidošanā un iesaistīto pušu vadībā.
Neatkarīgais padomes loceklis.

Mēneša atlīdzība 2453 EUR

Ivars Blumbergs

Pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Padomes loceklis.

LP padomes locekļa Ivara Blumberga atbildības jomas uzņēmumā ir finanšu vadība un audits, kā arī risku vadība un iekšējās kontrole. Ivars Blumbergs ir profesionālis, kura 20 gadu darba pieredze ietver gan biznesa vadību, gan finanšu vadību, gan korporatīvo klientu attiecību vadību transporta enerģijas, telekomunikāciju un revīzijas jomā. Ivars Blumbergs ir zvērināts revidents, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas biedrs. Ivars Blumbergs ir ieguvis profesionālo maģistra grādu organizāciju vadībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultātē.
Ivars Blumbergs ieņem a/s Virši padomes locekļa amatu, a/s Virši ir Latvijas kapitāla uzņēmums ar vairāk, nekā 25 gadu pieredzi Latvijas degvielas nozarē. 2021 gada oktobrī uzņēmums izsludināja parakstīšanos uz Virši sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) akcijām. Ivars Blumbergs ir SIA PARS termināls un SIA Naftimpeks Iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors.
Ivars Blumbergs iepriekš 15 gadus vadīja SIA ORLEN Latvija, bija atbildīgs par biznesa attīstību transporta enerģijas nozarē (B4B segments). Savā darbā apliecināja spēju izveidot ilgtermiņa partnerattiecības ar Baltijas lielākajiem klientiem, kopumā sasniedzot būtisku biznesa  un klientu portfeļa pieaugumu, kā arī uzlabojot uzņēmuma rentabilitāti.

Neatkarīgais padomes loceklis.

Mēneša atlīdzība 2197 EUR

Anrī Leimanis

Pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Padomes loceklis.

LP padomes locekļa Anrī Leimaņa atbildības jomas uzņēmumā ir stratēģiju izstrāde un ieviešana, kā arī korporatīvā pārvaldība.
Anrī Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 25 gadu uzņēmējdarbības pieredzi.
Anrī Leimanis ir ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law, Kalifornijā, ASV un MBA maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa Skolā. Viņš ir veicis korporatīvās pārvaldības pētījumu Oksfordas Universitātes St John’s College Lielbritānijā, kā arī praktizējies Londonas biržā kotētā uzņēmumā investoru attiecību departamentā.
Kopš 2019.gada Anrī Leimanis doktorantūras ietvaros veic starptautisku pētījumu par Mākslīgā Intelekta globālu regulējumu.
Anrī Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta programmu “Profesionāls valdes loceklis” (2017) un “Padomes priekšsēdētājs” (2019) absolvents.
Anrī Leimanis pilda padomes locekļa pienākumus arī RB Rail AS (Rail Baltica projekta ieviešanas koordinators).
Sabiedriskā darba ietvaros Anrī Leimanis vada Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociāciju, kā arī aktīvi piedalās citu NVO darbā.
Pirms iecelšanas kapitālsabiedrību padomes amatos, Anrī Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos, 13 gadus strādājis par lielākā privātā pensiju fonda AS Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds valdes priekšsēdētāju, kā arī 9 gadus par SIA Latvijas Mobilais Telefons padomes locekli.

Mēneša atlīdzība 2197 EUR

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments.