Rekvizīti ← Atpakaļ

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”
Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1000
Vienotais reģ. Nr.40003052790
PVN reģ. Nr. LV40003052790
Konta Nr. LV65 PARX 0000 828130018
AS ”Citadele banka” kods PARXLV22