15.01.2010

Sērijā Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi izdotas trīs jaunas pastmarkas - Iecava, Līgatne un Viesīte. Jauno pastmarku pirmās dienas zīmogošana notiks sestdien, 16.janvārī, Iecavas pasta nodaļā no plkst. 8:00 līdz plkst. 14:00, Līgatnes pasta nodaļā no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:30 un Viesītes pasta nodaļā no plkst. 9:00 līdz plkst. 13:30.

Jaunajās pastmarkās ir attēloti Iecavas, Līgatnes un Viesītes ģerboņi. Pastmarku dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Pastmarkas Iecava tirāža ir 300 000 eksemplāru, nomināls - Ls 0,55, pastmarkas Līgatne tirāža ir 300 000 eksemplāru un nominālvērtība - Ls 0,45 un pastmarkas Viesīte tirāža ir 1 000 000 eksemplāru, nomināls - Ls 0,35.

Kopā ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās dienas aploksne un trīs dažādi speciālie zīmogi. Aploksnē attēlota Latvijas karte, kā arī Iecavas, Līgatnes un Viesītes ģerboņi. Speciālajos zīmogos attēlota Latvijas kontūra, kā arī Iecavas, Līgatnes un Viesītes atrašanās vieta kartē.

Iecavas vārds rakstos pirmo reizi minēts 1492.gadā. No 16.gs. vidus līdz 18.gadsimta. beigām Iecava bija Kurzemes hercogistes sastāvā. 1963.gada 1.februārī Iecava kļūst par pilsētciematu. Iecava pagasta tiesības ieguva 1990.gadā, no 2004.gada 1.janvāra Iecavas pagasts pārdēvēts par Iecavas novadu. Iecava atrodas Latvijas centrālajā daļā, kur satiekas Zemgales līdzenums, Rīgas smiltāju zemiene un Viduslatvijas nolaidenums.

Līgatne pirmoreiz rakstos minēta laikā no 1681. līdz 1710.gadam. Apdzīvotā vieta Līgatnes teritorijā sākusi veidoties 19.gadsimta sākumā pēc papīrfabrikas izveidošanas. Līgatne dibināta 1888.gadā, kad Ķempju muižas īpašnieks sadalīja 22 apbūves gabalus. 1949.gadā Līgatne ieguva pilsētciemata statusu, 1993.gadā - pilsētas tiesības. Līgatne ir pilsēta Vidzemē, Gaujas kreisajā krastā, Līgatnes novada centrs.

Viesīte līdz 1828. gadam dēvēta par Āžu miestu, pēc tam par Ēķengrāvi. Ap 1890.gadu ap Āžu krogu izveidojās blīvi apdzīvota vieta - novada amatnieku un sīktirgotāju centrs. Pilsētas tiesības Viesīte ieguva 1928.gadā.Viesīteir pilsēta Jēkabpils rajonā, un tā atrodas Augšzemes augstienes Sēlpils paugurvalnī.

Pastmarku sērija Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi regulāri tiek papildināta ar jaunām pastmarkām jau kopš 1994.gada.

Papildu informācija:

Agija Tērauda,

VAS Latvijas Pasts

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: + 371 67608504

e-pasts: agija.terauda@pasts.lv

www.pasts.lv