Pastmarkas

Nosaukums
Latvijas novadu tautastērpi - Krustpils, 98
Cena
0.64
Piezīmes
Izdošanas datums
1998-01-01
Mākslinieks
A. Ozola.
Tirāža
Drukāts