Izmaiņas tarifos

No 2019. gada 19. novembra un 1. decembra Latvijas Pasts maina Naudas pārvedumu un pārskaitījumu tarifus.

Tarifu izmaiņas attiecināmas uz mantojuma iesniegumu izskatīšanu, pārskaitījumiem uz kredītiestādi skaidrā naudā, skaidras naudas piegādi ar pastnieka starpniecību no PNS konta, iekšzemes naudas pārvedumu piegādi, PNS konta izrakstu nosūtīšanu pa pastu un citiem ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas jomu saistītiem pakalpojumiem.

Pakalpojums Tarifs (EUR) no 19.11.2019.
Dokumentu izvērtēšana juridiskām personām konta atvēršanai 30,00
Konta atvēršana uz pilnvaras pamata (izņemot invalīdus un citu sociālo grupu dalībniekus) 50,00
Konta atvēršana fiziskai personai -nerezidentam uzturēšanās atļaujas saņemšanai (tikai dokumentu iesniegšana - Rīgas 14. pasta nodaļā un Pasta centrā “Sakta”) 200,00
Konta atvēršana fiziskai personai –nerezidentam ar uzturēšanās atļauju 30,00
Fiziskas personas maksājums ar iemaksu skaidrā naudā uz kredītiestādi Latvijā 2% no summas, min. 3,50
Juridiskas personas maksājums ar iemaksu skaidrā naudā uz kredītiestādi Latvijā 2% no summas, min.7,00
Iekšzemes naudas pārveduma piegāde 8,00
Maksa par skaidras naudas piegādi uz klienta norādīto adresi no PNS konta  8,00
Skaidras naudas izmaksas iepriekšēja pieteikšana 10,00
Mantojuma iesniegumu izskatīšana (pakalpojuma maksa tiks ieturēta no mantiniekam izmaksājamās naudas summas) 10,00
Līgumsods par dokumentu un informācijas nesniegšanu termiņā, ko Latvijas Pasts norādījis informācijas pieprasījumā 30,00
Klienta analīze, kuras rezultātā pieņemts lēmums par darījuma attiecību pārtraukšanu sakarā ar neatbilstību Latvijas Pasta politikai 30,00
Konta uzturēšanas maksa klientiem, kuriem noteikti sadarbības ierobežojumi (mēnesī) 30,00

 

Pakalpojums Tarifs (EUR) no 01.12.2019.
Neaktīva konta uzturēšana (mēnesī)* 1,00
Regulārā konta izraksta nosūtīšana pasta sūtījuma veidā uz Klienta norādīto adresi (reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā) 2,50

*pakalpojuma maksa tiek ieturēta no kontiem, kuros pēdējos 12(divpadsmit) mēnešus nav veikti darījumi