Iekšējā trauksmes celšanas kārtība ← Atpakaļ

Latvijas Pastā ir spēkā Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas kārtību, kas nosaka, kā uzņēmuma darbinieki un sadarbības partneri var celt trauksmi par konstatētiem iespējamiem pārkāpumiem, šo ziņojumu izvērtēšanu un izskatīšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību pret nelabvēlīgām sekām.

Trauksmes celšana ir godprātīga informācijas sniegšana par tādu pārkāpumu, kas iegūta saistībā ar profesionālo darbību un var kaitēt sabiedrības interesēm, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šis pārkāpums notiek, tiek plānots vai ir noticis. Savukārt trauksmes cēlējs Latvijas Pastā ir fiziska persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, veicot darba pienākumus Latvijas Pastā vai dibinot tiesiskās attiecības ar Latvijas Pastu, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot Latvijas Pasta sadarbības partnerim.

Latvijas Pasta sadarbības partneri trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

Papildu informācija par trauksmes celšanu pieejama interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv.