Muita


No 2021.gada 1.jūlija visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs importa muitas deklarācija jāiesniedz par visiem sūtījumiem, kas saņemti no valstīm ārpus ES un par precēm jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis.

Lai ātri un ērti atmuitotu sūtījumus, Latvijas Pasts ir izveidojis muitošanas lietotni. Katram muitojamam sūtījumam tiek izveidota unikāla saite, kas satur informāciju par konkrēto sūtījumu. Sūtījuma saņēmējs saņem īsziņu vai e-pastu ar sūtījuma unikālo saiti atmuito.pasts.lv/unikālasutijumasaite, vai drukātu aicinājumu ar saiti un noskenējamu QR kodu.

Sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro vai satur akcīzes preces, vai preces, uz kurām attiecināmi ierobežojumi, muitošanai nepieciešama pilnvara. Uzsākot atmuitošanas procesu, lietotnē var izvēlēties pilnvarošanas veidu – pilnvaras parakstīšanu ar Smart-ID vai aizpildīt un parakstīt pilnvaras veidlapu elektroniski vai rokrakstā un pievienot to lietotnē kā dokumentu (pilnvara lejupielādēšanai).


Vairāk informācijas par muitošanas pakalpojumiem:
Latvijas Pasta Klientu atbalsts: +371 27008001, +371 67008001, pastabrokeris@pasts.lv
 

Kā atmuitot paciņu ar dažiem klikšķiem

 

 

Cenrādis

Sūtījuma vērtība    Lietotnē atmuito.pasts.lv
 EUR ( ar PVN )
 Pasta nodaļā
EUR
( ar PVN) 
Muitas brokera atbalsts
Līdz 150 €
nesatur akcīzes preces
 1.28 €  5.99 €  5.99 € **
Virs 150 € līdz 1000 €
nesatur akcīzes preces
5.99 €  - 5.99 € **
Virs 1000 € 
t.s.k akcīzes preces un preces, uz kurām attiecināmi ierobežojumi
30.25 €  - 30.25 € **

*Pasta nodaļā tiks piemērota komisijas maksa 0.90 

**Provizoriskā maksa, pēc dokumentu pārbaudes izmaiņu gadījumā Muitas brokeris e-pastā vai sms nosūta precizētu nodokļu summu un pakalpojuma cenu.

Saņemšana

Maza izmēra vienkāršie atmuitotie sūtījumi tiks nogādāti pastkastītē, bet par lielāka izmēra sūtījumiem, ko pastkastītē nav iespējams ievietot, nosūtīsim aicinājumu saņemt sūtījumu pasta nodaļā.

Sūtījumus, kuriem paredzēta piegāde ar kurjeru, piegādās Eksprespasta kurjers.

Ja adresāts 30 dienu laikā pēc pirmā aicinājuma saņemšanas neierodas pēc sūtījuma, sūtījums tiek atgriezts sūtītāja norādītajā adresē.

Svarīgi!

Par iekšzemes un pārrobežu paku un vēstuļu korespondences sūtījumu, kas satur sīkus priekšmetus, (ar svaru virs 500g) glabāšanu pasta nodaļā virs 10 diennaktīm tiek iekasēta papildu maksa - 1,00 EUR par katru diennakti. Papildu maksa tiek piemērota par katru sūtījumu. Maksa netiek piemērota iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas satur sīkus priekšmetus (ar svaru līdz 500g). Glabāšanas dienu skaitā tiek ieskaitītas brīvdienas un svētku dienas. Uz pieprasījumu adresēto sūtījumu glabāšana tiek apmaksāta vispārējā kārtībā. Glabāšanas maksas summa nav ierobežota.

Juridiskām personām

Muitas brokera pakalpojumi

Piedāvājam muitas brokera pakalpojumus, kas ļauj ērti un vienkārši atmuitot pasta sūtījumus

 • Ātra un ērta saziņa muitas jomā 
 • Muitas formalitātes noformēšana attālināti
 • Konsultācijas muitas jomā
 • Nodokļu apmaksas veids pēc Jūsu izvēles

Lai atmuitotu Jums adresēto sūtījumu, Latvijas pastam nepieciešami sekojoši dokumenti un lūgums nosūtīt nepieciešamo informāciju uz epastu: pastabrokeris@pasts.lv :

 •  Pirkuma apliecinājumu/preču rēķinu (Invoice vai ORDER);
 •  Maksājuma uzdevumu (bankas izdruka, paypal maksājums u.c. veida apmaksas dokuments par preci).

 Lūgums atsūtīt aizpildītu un parakstītu pilnvaru, kas apliecina, ka pilnvarojat Latvijas Pastu veikt atmuitošanas formalitātes Jūsu vietā (pilnvara lejupielādēšanai).

Lūgums norādīt, kāds ir Jūsu pasta sūtījuma numurs (tracking number), kas norādīts Jūsu Latvijas pasta papīra aicinājumā vai SMS.

Cenrādis:

Pakalpojuma veids EUR ( bez PVN)
Importa deklarācijas noformēšana sākot no 25 € 
Muitas brokera pakalpojumi sākot no 35 € 
Eksporta deklarācijas noformēšana sākot no 10 €   (Latvijas Pasta sūtījumiem)
 • Juridiskām personām importa sūtījumiem no 0.01 € ir pakļauti muitas formalitātēm - jānoformē muitas deklarācija
 • Juridiskām personām eksporta sūtījumi ar vērtību, kas pārsniedz 1000 € ir pakļauti muitas formalitātēm - jānoformē eksporta muitas deklarācija

 

Līguma klientiem

Sūtījumu atmuitošana klienta vietā

Uzņēmumiem, kuri ir Latvijas Pasta līguma klienti, piedāvājam visu muitas formalitāšu nokārtošanu viņu vietā.
Ja klients izvēlas šo pakalpojumu, tad viņam adresētie muitas formalitātēm pakļautie sūtījumi tiek atšķiroti Rīgas šķirošanas kompleksā atsevišķā plūsmā. Latvijas Pasts šiem sūtījumiem jau uzreiz veic atmuitošanas procesu un piegādā tos klientam ierastajā kārtībā saskaņā ar vienošanos par sūtījumu piegādi – pasta nodaļā, ar piegādi birojā vai citā klienta izvēlētā piegādes vietā.
Visi maksājumi no klienta puses veicami reizi mēnesī, apkopojumu saņemot vienā Latvijas Pasta rēķinā.

 

Maksājumu par sūtījuma atmuitošanu juridiskām personām veido: 

1. Muitas nodokļi un nodevas – atkarībā no sūtījuma vērtības un satura
    (muitas nodokli piemēro sūtījumiem ar vērtību virs 150 € )

2. Maksa par sūtījuma apstrādi Latvijas Pastā

Muitas deklarācijas veids EUR (ar PVN)
H7 jeb īpaši vienkāršotās deklarācijas gadījumā (gandrīz visiem sūtījumiem vērtībā līdz 150 €, izņemot sūtījumus, kuros ir, piemēram, medikamenti, droni, ieroči u.c. preces, kuras aizliegts deklarēt vienkāršotā kārtībā) 1.28 €
H6 jeb vienkāršotās deklarācijas gadījumā (sūtījumiem, kuros preču vērtība pārsniedz 150 €, kā arī sūtījumiem, kuros ir, piemēram, medikamenti, droni, ieroči u.c. preces, kuras aizliegts deklarēt vienkāršotā kārtībā) 5.99 €

Standarta  jeb pilnās importa deklarācijas gadījumā (precēm, kuras aizliegts deklarēt vienkāršotā kārtībā vai jāpiemēro speciāla muitas procedūra, piemēram, preču atpakaļievešana sūtījumiem ar preču vērtību virs 150 €, preču atgriešana pēc garantijas/maksas remonta u.tml.).

 

Par katru papildu preču HS kodu standarta deklarācijai  

30.25 €
(cenā iekļauti 3 preču HS kodi)


3.63 €

Sūtījumu atmuitošanai Latvijas Pasta klienti var pieteikties, noslēdzot vienošanos elektroniski pašapkalpošanās vietnē Mans Pasts, pie sava esošā līguma par pasta pakalpojumiem sadaļā Līguma pakalpojumi aktivizējot aili Atmuitošanas pakalpojums.

Pakalpojumam Latvijas Pasta un Eksprespasta klienti var pieteikties, arī sazinoties ar Pakalpojumu pārdošanas daļu:  +371 67008002, uznemumiem@pasts.lv

Nodoklis iekļauts cenā

 

 

Īpašais nodokļu režīms - IOSS

Iegādājoties preces interneta veikalos un platformās, kas reģistrētas valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES), pievienotās vērtības nodokli (PVN) var apmaksāt jau pirkuma veikšanas brīdī, ja pārdevējs ir reģistrējies ES speciālajā pārdošanas režīmā IOSS*.

IOSS vienkāršo PVN saistību izpildi: pirkumam piemēro saņēmēja valsts PVN likmi, aprēķināto PVN apmaksā pirkuma veikšanas brīdī, importa muitas deklarāciju iesniedz pasta operators un pircējs saņem jau atmuitotu sūtījumu. IOSS režīmu var piemērot, ja preču kopējā vērtība nepārsniedz 150 € un tās nav akcīzes preces.

Saņemot IOSS režīma sūtījumus, Latvijas Pasts par tiem iesniedz importa muitas deklarāciju, norādot sūtījuma elektroniskajos datos iekļauto IOSS numuru. Valsts ieņēmumu dienests veic IOSS numura pārbaudi. Gadījumos, kad pārdevējs to norādījis nekorekti vai tas atzīts par nederīgu, sūtījums saņēmējam jāatmuito kā ikviens muitojams sūtījums – jāiesniedz importa muitas deklarācija un jāveic PVN apmaksa.

*Import One Stop Shop – Importa vienas pieturas aģentūra

Dāvanu atmuitošana

Kā ātri un viegli atmuitot dāvanas no valstīm ārpus Eiropas Savienības

Atceries, ka dāvanas, kas tiek sūtītas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jādeklarē muitā, iesniedzot importa muitas deklarāciju, neatkarīgi no sūtījumā esošo preču vērtības – šāda kārtība visā Eiropas Savienībā ir spēkā no 2021.gada 1.jūlija.

Par nekomerciālu sūtījumu – dāvanu – tiek uzskatīts:

 • sūtījums, ko fiziska persona no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nosūta citai fiziskai personai Eiropas Savienības dalībvalstī, un tas nav bijis darījums (pirkums) starp šīm abām personām;
 • sūtījumā ir preces vienīgi saņēmēja vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai, un to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem.

Lai ātri un viegli veiktu atmuitošanu, svarīgi, lai dāvanas sūtītājs būtu norādījis detalizētu informāciju par sūtījuma saturu – katras preces nosaukums, tās svars  un vērtība. Tikai nosaukums – dāvana vai suvenīrs – netiek uzskatīts par detalizētu aprakstu, jo nesniedz informāciju par sūtījuma saturu.

Ja informācija par sūtījumu norādīta nepilnīgi, tiks lūgta precizējoša informācija. Sūtījuma veidu – dāvana – un tās saturu var apliecināt tikai sūtījuma nosūtītājs.

Muitas deklarācijai šajā gadījumā jāpievieno e-pasta vēstule, kurā sūtītājs apliecina, ka sūtījums ir dāvana, un norāda tās saturu – preču aprakstu.

Par visām dāvanām ir jāsniedz importa muitas deklarācija, bet nodokļi tiek piemēroti, ņemot vērā dāvanas vērtību:

 • līdz 45 eiro nodoklis netiek piemērots,
 • no 45,01 eiro līdz 150 eiro tiek piemērots PVN (21%),
 • virs 150 eiro tiek piemērots gan PVN, gan muitas nodoklis
  • muitas nodokļa likme 2,5 %, ja dāvanas vērtība nepārsniedz 700 eiro
  • muitas nodoklim tiek piemērota standarta nodokļu likme, ja dāvanas vērtība pārsniedz 700 eiro.

Dāvanas ātri un ērti var atmuitot Latvijas Pasta elektroniskajā rīkā atmuito.pasts.lv, saņemot sūtījuma unikālo saiti īsziņā vai drukātā aicinājumā ar QR kodu.

Dāvanas vērtībā līdz 150 eiro iespējams atmuitot arī pasta nodaļā. Lielākas vērtības dāvanas palīdzēs atmuitot Latvijas Pasta muitas speciālisti – sīkāka informācija: Latvijas Pasta Klientu atbalsts +371 27008001, +371 67008001, pastabrokeris@pasts.lv.

Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču atmuitošana

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības regulu izpildi saistībā ar ierobežojošajiem pasākumiem, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, un novērstu sankcijām pakļautu preču apriti pasta sūtījumos, Latvijas Pasts ir pilnībā pārtraucis atmuitošanas pakalpojuma iespēju Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes precēm un sūtījumiem no šī valstīm.

Eiropas Savienības (ES) regulu ierobežojošie pasākumi vērsti pret Krieviju un Baltkrieviju, lai vājinātu Krievijas ekonomikas bāzi, liedzot tai piekļuvi kritiski svarīgām tehnoloģijām un tirgiem un būtiski ierobežojot tās spēju karot.

Atbilstoši ES noteiktajām sankcijām jebkurai personai, vienībai vai struktūrai ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt daudzas plaša patēriņa preces, un to saraksts tiek regulāri papildināts. Aizliegums attiecas gan uz uzņēmumiem, gan fiziskām personām. Tāpēc Latvijas Pasts ir pilnībā pārtraucis muitošanas pakalpojuma iespējas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes precēm un sūtījumiem no šī valstīm.

Tāpat kā līdz šim klienti paši turpina būt atbildīgi par ES noteikto sankciju ievērošanu – un atļautās preces un sūtījumus iespējams atmuitot individuāli, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmu.