Personu datu apstrāde

Kas Mēs esam?

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", reģistrācijas numurs: 40003052790, adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000.

Mūsu misija ir nodrošināt kvalitatīvus pasta pakalpojumus visā Latvijas teritorijā. Mūsu pastnieki sasniedz attālākās viensētas, un Mēs spējam piegādāt sūtījumus uz jebkuru adresi pasaulē. Mēs esam pieejami ikvienam, vienmēr un visur.

Papildus tradicionālajiem pasta pakalpojumiem Mēs attīstām jaunus, mūsdienīgus piedāvājumus, lai kļūtu par klientu tuvāko palīgu ikdienas gaitās. Pie mums ir ērti, vienkārši un visu var nokārtot vienuviet.

Mūsu resursi nodrošina augstus kvalitātes standartus: motivēti darbinieki, unikāls pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un pārvadājumu tīkls, modernas tehnoloģijas. 
 

Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai Mēs ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.
Dažreiz mums ir jāmaina Mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

 

Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?

Pasta pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums Mūsu pamata pakalpojumus – pasta sūtījumu apstrādi un piegādi. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pamata pakalpojumus. Ērtākai savstarpējai saziņai Jūs varat izvēlēties norādīt savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

Jūs varat saņemt SMS paziņojumu par Jums adresētu pasta sūtījumu, ko atkarībā no pasta sūtījuma veida neesam varējuši Jums izsniegt vai ievietot Jūsu pastkastītē, ja uz Jums adresēta sūtījuma ir norādīts mobilā tālruņa numurs.  Tādā gadījumā par pasta sūtījumu Jums tiks piegādāts SMS paziņojums ar aicinājumu ierasties pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.

Aizpildot noteiktas formas iesniegumu, Jūs varat izteikt vēlmi saņemt paziņojumu SMS veidā par Jums adresētu pasta sūtījumu arī tad,  ja uz Jums adresēta pasta sūtījuma nav norādīts mobilā tālruņa numurs.

Pasta pakalpojumu sniegšana, apstrādājot informāciju mobilajā lietotnē

Gadījumos, kad Jums kā Mūsu mobilās lietotnes (turpmāk - lietotne) lietotājam ir aktivizēta ierīces atrašanās vietas noteikšanas funkcionalitāte, lietotne var noteikt lietotāja atrašanās vietu (ģeolokācijas dati), lai parādītu lietotājam tobrīd tuvākās Mūsu pakalpojumu sniegšanas vietas pasta pakalpojumu saņemšanai. Ja lietotājam nav aktivizēta ierīces atrašanās vietas noteikšana, tad šī iespēja pieejama, manuāli izvēloties attiecīgo Mūsu pasta nodaļu.

Pēc reģistrācijas lietotnē lietotāja profilā norādītais telefona numurs tiek apstrādāts, lai informētu lietotāju par gaidāmajiem pasta sūtījumiem, uz kuriem ir norādīts klienta tālruņa numurs, tādējādi izsakot šādu vēlmi un sniedzot e-aicinājuma saņemšanai nepieciešamo informāciju pasta sūtījuma nosūtītājam.

Lietotne izmanto reģistrēta lietotāja profilā norādīto adresi, lai informētu lietotāju par gaidāmajiem pasta sūtījumiem, kam sūtījuma adreses pieraksts ir nodrošināts atbilstoši Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra adrešu struktūrai un Mūsu informācijas sistēmā ir notikusi sūtījuma sasaiste ar lietotāju kā adresātu un lietotāja norādīto mobilā tālruņa numuru.

Lietotne pēc pieprasījuma izsauc zvana funkciju no kontaktu sadaļas, lai lietotājs varētu piezvanīt Mums.

Lietotne pēc pieprasījuma izsauc e-pasta funkciju no kontaktu sadaļas, lai lietotājs varētu sazināties ar Mums.

Lietotnei ir nepieciešama piekļuve internetam, lai sazinātos ar Mums un veiktu tādas darbības, kā pasta sūtījumu izsekošana, pasta sūtījumu pārvirzīšana, u.c.

Pārtraukt lietot lietotni var jebkurā brīdī, to atinstalējot un izdzēšot savus datus.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese)

- Maksājumu informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs)

- Tālruņa numurs uz pasta sūtījuma

Pakalpojuma nodrošināšana

- Tālruņa numurs

- E-pasta adrese

- Ģeolokācijas dati

Jūsu piekrišana

- Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) veids

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

Abonēšanas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums preses izdevumu abonēšanas pakalpojumus. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt abonēšanas pakalpojumus. Ērtākai savstarpējai saziņai Jūs varat izvēlēties norādīt savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese)

 - Maksājuma informācija, ja veicat bezskaidras naudas maksājumu (maksājumu kartes numurs, konta numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana

- E-pasta adrese

- Tālruņa numurs

Piekrišana

Izmantojot Mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja sniedzat neprecīzus datus.

Finanšu pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu sniegšanu, tostarp skaidras un bezskaidras naudas pārskaitījumus (pārvedumus), pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādi mājās, komunālo un citu pakalpojumu sniedzēju rēķinu apmaksu, aizdevumu un kredītu pieteikumu administrēšanu (pārsūtīšanu aizdevējam). Mums ir saistoši likumos noteiktie finanšu pakalpojumu sniedzēju pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, Mums ir pienākums noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

Pakalpojuma nodrošināšana

- Personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) dati

Mūsu likumīgā interese un likumiskais pienākums identificēt personas

Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, gan Jūsu personiskās, gan Mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti Mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 3 mēnešiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Biometrijas dati (sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

Neadresētā reklāma/informatīvie materiāli

Pēc Jūsu piekrišanas Mēs Jūs informējam par dažādiem Mūsu un trešo personu jaunumiem un aktualitātēm, ko Mēs piegādājam kā reklāmas un informatīvos materiālus. Ja Jūs vēlaties saņemt neadresēto reklāmu, Jums tas jānorāda Mūsu interneta vietnē vai kādā no Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietām. 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

- Demogrāfiskie dati (vecums, dzimums, cilvēku skaits ģimenē)

- Sociālekonomiskie dati (ienākumi, valoda, mājdzīvnieku skaits, automašīna)

- Psihogrāfiskie dati (interešu loks, vaļasprieki)

Jūsu piekrišana

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika  

Jūsu piekrišana izmantojot ar pārlūka konfigurāciju

Vairāk informācijas par Mūsu pakalpojumiem atradīsiet šeit http://www.pasts.lv/lv/privatpersonam/
 

No kādiem avotiem Mēs savācam personas datus?

Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Mūsu pasta pakalpojumu sniegšanas vietas (videonovērošana), Mūsu mājaslapu (piesakoties adresētās reklāmas saņemšanai) vai Mūsu klientu pašapkalpošanās portālu MansPasts (pasta sūtījumu noformēšanai).
 

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz Mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu reklāmas materiālu sūtīšanu. Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
 

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.
 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu Mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, Mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.
 

Kā Mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, Mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.
 

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Iebildums pret datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi adresētās reklāmas piegādes nolūkiem.

Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr Mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja Mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa Mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu datu aizsardzības speciālistam.
 

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

VAS Latvijas Pasts
Ziemeļu iela 10,
Lidosta Rīga, Mārupes novads
LV-1000
info@pasts.lv
Informatīvais tālrunis: 27008001, 67008001

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

gints.puskundzis@pasts.lv

Privātuma politika

Aktualizēta 13.03.2020.

Personas datu apstrādes paziņojums

Lai izvērtētu Jūsu kā pretendenta atbilstību, mums kā Darba devējam ir jāapstrādā Jūsu personas dati.
 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Darba devējs informē, ka attiecībā uz Pretendenta personas datu apstrādi, Darba devējs ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Darba devēja kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem:

Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga” Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1053;

E-pasta adrese: gints.puskundzis@pasts.lv
 

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, šajā gadījumā Pretendentu. Pretendenta personas datus Darba devējs apstrādā tikai tādā apjomā, cik tas ir pamatoti nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
 

Darba devējs var apstrādāt šādas personas datu kategorijas, piemēram:

 • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods;
 • Kontaktinformācija: adrese, e-pasts, tālrunis;
 • Kvalifikāciju raksturojošie dati: izglītība, darba pieredze, CV un pieteikumā ietvertā informācija;
 • Rekomendācijas: bijušā darba devēja pārstāvja identitāte un kontaktinformācija, atsauksmes saturs;
 • Atlases procesā radītie dati: testi, uzdevumi, intervijas un to laikā iegūtā informācija;
 • Sodāmība: informācija par sodāmību Pretendentam, kuram darba pienākumu izpildei nepieciešama šāda pārbaude saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām vai citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Bankas konts: ja Pretendentam tiek izteikts darba piedāvājums, bankas konts darba līguma sagatavošanai un algas pārskaitīšanai;
 • Videoieraksts: ja Pretendents tiek uzaicināts uz interviju, informējam, ka Darba devēja telpās tiek veikta videonovērošana;
 • Citi dati: visi citi dati, ko Pretendents pēc saviem ieskatiem iesniedzis atlases procesā.

Aicinām Jūs nesniegt personas datus, kas nav nepieciešami atlases procesam, piemēram, informāciju par grūtniecību un ģimenes stāvokli, informāciju par reliģisko vai filozofisko pārliecību, informāciju par seksuālo orientāciju u.tml.

Gadījumos, ja Pretendents iesniedz personas datus, kas nav vajadzīgi un/vai nav atbilstoši atlases procesam (piemēram, reliģiskā pārliecība), Darba devējs iespēju robežās tos dzēš/aizklāj u.tml.
 

Apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Mērķis Personas dati Tiesiskais pamats
Pretendentu atlase Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati
Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību iesūta pieteikumu un CV
Pretendentu datu bāzes uzturēšana Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību izvēlas uzglabāt CV datu bāzē, lai saņemtu informāciju par darba piedāvājumiem nākotnē
Pretendentu izvērtēšana (izvērtēt tā atbilstību Darba devēja noteiktajiem kritērijiem)  Identifikācijas dati, kontaktinformācija, kvalifikāciju raksturojošie dati, rekomendācijas, atlases procesā radītie dati, citi dati Darba devēja likumīgās intereses, piemēram, labāko darbinieku atlase, lai nodrošinātu efektīvu darbību
Komunikācija ar Pretendentu Kontaktinformācija
Piekrišana: Pretendents ar savu aktīvu darbību iesūta pieteikumu
Darba līguma sagatavošana Identifikācijas dati, kontaktinformācija, bankas konts Līguma noslēgšana un juridisku pienākumu izpilde saskaņā ar Darba likumu
Izpildīt normatīvā regulējuma prasības, piemēram, attiecībā uz valdes un padomes locekļiem Ar normatīvo regulējumu noteiktie personas dati, piemēram, sodāmība Juridisku pienākumu izpilde
Nodrošināt drošu vidi un aizsargātu savu nekustamo īpašumu, Darba devēja telpās tiek veikta videonovērošana Videoieraksts Leģitīmās intereses – nekustamā īpašuma aizsardzība, vitālās intereses – drošība darba vidē

Attiecībā uz valdes un padomes locekļiem ir attiecināmas arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasības. Attiecīgi tiek pārbaudīti arī papildus personas dati, piemēram, politiskā piederība un sodāmība. Šīs darbības tiek veiktas, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Darba devējam ir tiesības pieprasīt Sodu reģistrā izziņu par noteikta amata Pretendenta nesodāmību par beidzamajiem 12 mēnešiem, kā arī izpētīt publiski pieejamo informāciju (SIA “Lursoft IT”, VID, SIA “Creditreform Latvija”, SIA “Paus Konsults” u.c. datu bāzes) par Pretendentu, lai veiktu Pretendenta padziļināto reputācijas izpēti.
 

Personas datu saņēmēji

Mēs varam nodot Jūsu personas datus šādiem saņēmējiem:

 • Lai izvērtētu Pretendenta piemērotību un atbilstību vakancei Darba devējam ir tiesības nodot Pretendenta personas datus pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz kandidātu novērtēšanas un izvērtēšanas pakalpojumus par to informējot Pretendentu pirms datu nodošanas;
 • tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai, taču tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja to paredz normatīvais regulējums.

Minētie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Papildus mums ir noslēgti atbilstoši līgumi par personas datu apstrādi.
 

Datu nodošana uz trešajām valstīm

Darba devējs nenodos Pretendenta personas datus ārpus Eiropas Savienības.
 

Datu ieguves avoti

Personas datu avoti:

 • Jūs kā pretendents patstāvīgi iesniedzat mums savus personas datus, piemēram, CV vai sarakste;
 • mēs varam lūgt sniegt atsauksmi par Pretendentu kādam no iepriekšējiem darba devējiem pēdējo 12 mēnešu periodā, vienojoties par to ar Pretendentu;
 • mēs varam pārbaudīt informāciju par Pretendentu biznesa un nodarbinātības mērķiem paredzētajos sociālajos tīklos, piemēram, LinkedIn;
 • atsevišķos gadījumos personāla atlases uzņēmumi;

publiskas datu bāzes.
 

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:

 • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
 • ciktāl normatīvais regulējums nosaka Darba devēja pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus;
 • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Darba devējs saglabā Pretendenta personas datus 4 mēnešus pēc attiecīgas vakances konkursa beigām. Ja ir saņemta Pretendenta rakstiska piekrišana datu uzglabāšanai un iekļaušanai Darba devēja Pretendentu reģistrā, tad personas dati tiek uzglabāti 12 mēnešus pēc attiecīgās vakances konkursa beigām.

Ja Darba devējs nodibinās ar Pretendentu darba attiecībās, tad Pretendenta personas dati var tikt glabāti ilgāk un to apstrādei ir piemērojami Darba devēja iekšējie noteikumi un normatīvo aktu prasības. Piemēram:

 • saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem” dokumentu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu (rīkojuma dokumenti, darba līgumi un to grozījumi, uzteikumi un vienošanās par darba attiecību izbeigšanu), tiem pielīdzināti dokumenti un to reģistri, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību administrēšanai glabāšanas laiks ir 75 gadi;

saskaņā ar Grāmatvedības likumu attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem glabāšanas laiks ir 10 gadi.
 

Personas datu drošība

Darba devējs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Darba devējs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Kādi normatīvie akti ir piemērojami?

Uz Pretendenta atlasi ir attiecināmi šādi normatīvie akti:

 • Vispārīgā datu aizsardzības regula;
 • Likums par fizisko personas datu apstrādi;

dažādas speciālās tiesību normas (piemēram, Darba likums, Pasta likums  u.tml.).
 

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu:

 • iesniedziet Darba devējam rakstveida iesniegumu klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai;
 • nosūtiet  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz  gints.puskundzis@pasts.lv.

Pēc iesnieguma saņemšanas Darba devējs Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

Jums ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

 • tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 • tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, ierobežot to apstrādi;
 • tiesībām tikt aizmirstam;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/);
 • tiesībām atsaukt pierišanu. Pretendentam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja pamats personas datu apstrādei ir piekrišana. Piekrišanas atsaukšanai Pretendents var izmantot šajā Paziņojumā noradīto Darba devēja kontaktinformāciju. Ja Pretendents atsauc piekrišanu savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama, lai izvērtētu Pretendenta atbilstību izsludinātās vakances prasībām un Darba devēja darbā pieņemšanas kritērijiem, tad tas var ietekmēt Pretendenta novērtēšanas rezultātus, un Darba devējs nebūs atbildīgs par šādām sekām.

Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Darba devējam ir tiesības veikt papildinājumus šajā dokumentā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.

Vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, lai pārliecinātos, ka sadarbības partneri spēs nodrošināt atbilstošas personas datu apstrādes prasības, tajā skaitā, garantējot to drošību.
 

   
Uz kādiem sadarbības partneriem šīs vadlīnijas attiecas?

Ar visiem sadarbības partneriem nav nepieciešams slēgt personas datu apstrādes līgumus, veikt atbilstības izvērtējumus par personas datu apstrādes prasību ievērošanu.

Piemēram: ja līgums tiek slēgts par telpu uzkopšanu, tas pēc būtības neattiecas uz personas datu apstrādi.

Vadlīnijas attiecas tikai uz tiem sadarbības partneriem, kuru pakalpojumi pēc būtības ir saistīti ar personas datu apstrādi.

Piemēram: IT atbalsts, informācijas sistēmu uzturēšana (var piekļūt iekšējām IT sistēmām un redzēt vai veikt kādas darbības ar tur esošajiem personas datiem), personāla atlases pakalpojumi (Pasta vārdā uzrunā kandidātus un apstrādā viņu personas datus), ārpustiesas parādu piedziņas kompānijas u.tml.

Pirms līguma noslēgšanas ar sadarbības partneri tiek aizpildīts                   VADLĪNIJU PIELIKUMS.

Kāda ir sadarbības partnera loma?

Pirms jebkura līguma noslēgšanas Struktūrvienības vadītājam, konsultējoties ar Pasta personas datu speciālistu, ir jāizvērtē, vai sadarbības partneris ir:

 • neatkarīgs pārzinis (piemēram, kredītiestādes, kuru darbību reglamentē normatīvais regulējums);
 • kopīgs pārzinis (personas datu apstrādes mērķi un veidi tiek noteikti kopīgi ar Pastu);
 • apstrādātājs (Pasta uzdevumā apstrādā personas datus, piemēram, IT pakalpojumi, personāla atlases pakalpojumi u.c.).

Ja sadarbības partneris ir kopīgs pārzinis, ir nepieciešams noslēgt līgumu saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības regulas 26.pantu, kas atspoguļo kopīgo pārziņu attiecīgās lomas un attiecības ar datu subjektiem.

Ja sadarbības partneris ir apstrādātājs, ir nepieciešams noslēgt līgumu saskaņā ar Vispārīgas datu aizsardzības regulas 28.pantu.

jābūt iekļautiem līgumā par personas datu apstrādi ar apstrādātāju?

Pasts izmanto Pasta sagatavoto personas datu apstrādes līgumu vai izņēmuma gadījumā sadarbības partnera sagatavoto personas datu apstrādes līgumu, ja tas ir nepieciešams.

Abos gadījumos personas datu apstrādes līgumam ir jāatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28.panta nosacījumiem, tajā skaitā:

 • jādefinē līguma priekšmets un apstrādes ilgums;
 • jādefinē pušu pienākumi un tiesības;
 • jānosaka apstrādes raksturs un nolūki;
 • jānosaka personas datu veidi un datu subjektu kategorijas.

Tāpat personas datu apstrādes līgumā ir nepieciešams ietvert norādi, ka:

 • apstrādātājs apņemas apstrādāt personas datus tikai atbilstoši Pasts rakstveidā noteiktajam personas datu nodošanas mērķim un saskaņā ar personas datu aizsardzības obligātajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām;
 • apstrādātājs nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, tajā skaitā darbinieki, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti;
 • apstrādātājs nedrīkst nolīgt apakšapstrādātājus par to, neinformējot Pastu;
 • apstrādātājs dzēš vai nodod datus atpakaļ Pastam pēc līgumattiecību izbeigšanās;
 • apstrādātājam ir jāsadarbojas ar Pastu, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības prasībām, tajā skaitā, revīziju un pārbaužu ietvaros, lai nodrošinātu atbildes uz datu subjektu pieprasījumiem, veiktu novērtējumu par datu aizsardzību u.c.;
 • apstrādātājs apņemas personas datu pārkāpumu gadījumā, nekavējoties ziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Pastam;
 • apstrādātājs apņemas sniegt Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas saistīti ar personas datu apstrādi;

ieteicams iekļaut arī attiecīgās atbildības klauzulas vai prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Kādas ir prasības apstrādātājiem?

Pasts izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.

Lai pārliecinātos, ka apstrādātājs atbilst šīm prasībām, Pasts izmanto Vadlīniju pielikumā ietverto aptauju, kas potenciālajam sadarbības partnerim ir jāaizpilda pirms līgumattiecību uzsākšanas. Vēlāk aptauju var pievienot, kā pielikumu līgumam par personas datu apstrādi.

Personas datu apstrāde valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas

Pasts pēc iespējas izvēlas sadarbības parterus, kas apstrādā personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Tikai izņēmuma kārtā ir pieļaujama sadarbība ar sadarbības parteriem, kas apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas un šādos gadījumos ir jābūt atbilstošiem personas datu aizsardzības mehānismiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļu, piemēram, lēmumam par aizsardzības līmeņa pietiekamību, līguma standartklauzulām, saistošiem uzņēmuma noteikumiem u.tml.